Wegeniswerken N8 Centrum Heestert - Aanvullende info

Gepubliceerd op Maandag 20 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid start vanaf 4 mei 2020 met structureel onderhoud van het wegdek in de Gauwelstraat, Heesterplaats en Stijn Streuvelsstraat te Heestert. De wegenwerken vinden plaats tussen de Schoolstraat en de Lentelaan. Hierbij zal voornamelijk de toplaag van het wegdek vernieuwd worden en zal men ook verhoogde bushaltes aanleggen thv. rusthuis Marialove en zaal Malpertus. Na de vernieuwing van het wegdek zal de belijning van de parkeerstroken met inbegrip van het aanbrengen van fietssuggestiestroken uitgevoerd worden. De aannemer is NV Tibergyn uit Wevelgem.

Na de ontstane ongerustheid bij diverse handelaars in Heestert, werd op initiatief van het college en burgemeester, door de dienst openbare werken, een bijkomende vergadering samengeroepen om een mogelijke bijsturing van de plannen te bekijken. Deze vergadering vond op vrijdag 17 april 2020 plaats.

Wijzigingen planning

Het knelpunt voor de handelaars is het verminderde aantal parkeerplaatsen in de Gauwelstraat en Heestertplaats. Na overleg werd tussen alle partijen overeengekomen dat de plannen aangepast zullen worden met onderstaande wijzigingen.

  • De voorziene as verschuiving vanaf het kruispunt met de Arteveldestraat wordt een 12 tal meter opgeschoven in de richting van Moen, waardoor een tweetal parkeerplaatsen bijkomend kunnen aangelegd worden langs de kant van de onpare huisnummers.
  • De voorzien parkeerstroken in Heestertplaats worden geschrapt en in de plaats hiervan wordt de parkeerstrook langs de kant van onpare huisnummer behouden, maar ingekort ter hoogte van de kruispunten.
  • Er wordt een zebrapad voorzien ter hoogte van de oversteek aan OC Malpertus met het RVT Marialove. Dit zebrapad komt in de plaats van het zebrapad ter hoogte van de afslag met de Outrijvestraat.

 Het is en blijft de bedoeling van het gemeentebestuur, om de doorsteek door Heestert een stuk veiliger te maken. Om die reden werd een drietal jaar terug gevraagd aan de wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), om dit uit te werken en te realiseren. Op vandaag zijn de plannen concreet uitgewerkt, in laatste instantie na ultiem overleg aangepast, en kunnen de werken eindelijk van start gaan.

 De wegenwerken zullen uitgevoerd worden in 2 fases.

 Fase 1: Aanleg bushaltes thv. rusthuis met startdatum 4 mei 2020. De uitvoeringstermijn is 3 weken.

Tijdens de aanleg van de bushaltes blijft verkeer mogelijk in beide richtingen en zal er gewerkt worden met verkeerslichten.

 Fase 2: Vernieuwen wegdek en belijning met startdatum 2 juni 2020. De uitvoeringstermijn is 4 weken.

Tijdens deze fase zal er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk zijn voor het verkeer komende uit Avelgem, dit in de richting van Zwevegem. Alle verkeer komende uit Zwevegem zal de omleiding moeten volgen via centrum Moen. Voetgangers en fietsers kunnen afstappen en hun weg verderzetten via het voetpad.

Werken N8 Heestert fase 1

Werken N8 Heestert fase 2