Wijkwerken

Het vroegere PWA-systeem werd vanaf 1 januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken. Dit wenst werkzoekenden in Zwevegem lokaal te activeren om de kansen naar werk te verhogen.

De VDAB of het OCMW leidt de ‘wijkwerker’ (de werkzoekende) toe naar de organisator van het Wijkwerken. Voor Zwevegem wordt die organisator W13. W13 is een regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken op vlak van sociaal– en welzijnsbeleid. De Wijkwerk-coaches van W13 zullen de wijkwerkers begeleiden in hun traject naar werk. 

De wijkwerker wordt ingezet in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere circuit (bv. kleine herstellingen bij particulieren, scholen of overheden; klein tuinonderhoud; kinderopvang; gemachtigd opzichter; parkeerbegeleiding; helpen op landbouwbedrijven …).
De gebruiker betaalt een vaste prijs (wordt bekend gemaakt op 1 januari).
Met deze inkomsten begeleidt W13 de wijkwerkers in hun traject naar werk.

In Zwevegem is er iedere dinsdag zitdag in het Gemeentepunt van 9 u. tot 12.30 u.
wijkwerken@welzijn13.be
056 24 16 25