2 middelgrote windmolens IMOG-site

Hierbij wenst de burgemeester formeel tegen te spreken dat op de IMOG-site 2 windmolens zouden voorzien zijn met een hoogte van meer dan 100 m. Dit is zuivere desinformatie.

De realiteit is dat IMOG aldaar effectief 2 middelgrote windmolens gepland heeft van 30 meter hoog, en rekening houdende met reliëf op de IMOG-site zelf, een totale hoogte van 35 m hoogte boven het maaiveld. Deze situatie is volledig verschillend van het verder gelegen en betwist project van Windlandschap Moen - Sint-Denijs waarvoor niet minder dan 6 windmolens voorzien zijn van elk 200 meter hoog, wieken inbegrepen.

De windmolens die voorzien zijn op de IMOG-site hebben dus een beperkte hoogte en worden geplaatst op een site die reeds landschappelijk aangetast is, zodat het zogenaamde bundelingsprincipe volledig gerespecteerd wordt en de inplanting derhalve ook volledig in overeenstemming is met de beleidsvisie van het gemeentebestuur. De 2 voorziene windmolens passen ook volledig in het beheersplan van de site.

De 2 windmolens passen tevens in het desbetreffend subsidiedossier van de Vlaamse regering en die subsidieaanvraag werd goedgekeurd (investeringssubsidie in kleine en middelgrote windturbines) in het voorjaar 2019 ten belope van 236.780 € per windmolen. Ondertussen werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en is het openbaar onderzoek lopende.

Infomoment

Alhoewel dit wettelijk niet noodzakelijk is, heeft IMOG een infomoment gepland in O.C. Den Tap in Moen op 21 oktober om 19 uur. 

De financiering van dit windmolenproject gebeurt met burgerparticipatie zodat de eigenlijke financiering ten belope van 51 % gebeurt door IMOG zelf met eigen middelen en 49 % via burgerparticipatie. Het is nog niet bekend wie de organisatie van deze burgerparticipatie op zich zal nemen, maar op heden is de beslissing daaromtrent nog voorbarig.

Vlaskracht heeft terzake reeds zijn medewerking wel aangeboden maar dit was nog niet aan de orde vermits er nog geen vergunning bestaat en er ook nog geen procedure van aankoop is gelanceerd (dat Vlaskracht daarentegen wel al een samenwerking heeft met Engie/Eneco voor het project Windlandschap Moen-Sint-Denijs heeft wellicht alles te maken met de bedoeling gebruik te maken van de zogenaamde burgerparticipatie om het project zelf te helpen promoten…)

Het IMOG-project is het bewijs dat windenergie in Zwevegem wel degelijk welkom is maar op de juiste plaats en in de juiste omstandigheden, zijnde dus met respect voor de omgeving en voor het landschap.
Het gemeentebestuur betreurt de miscommunicatie en/of de desinformatie die terzake enkele dagen geleden plaatsvond en vond het nodig deze omstandig recht te zetten.

De start van de effectieve realisatie van de 2 IMOG windmolens is in principe voorzien na het verlof 2020.