Aanhoudende droogte: maatregelen

Voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Een verbod om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden. Dit betekent dat bvb sportterreinen niet langer kunnen besproeid worden met water uit waterlopen. Ook zullen plezierboten niet meer apart versast worden.  Dit besluit geldt vanaf 19 juni, voor 14 dagen.

Een verbod om drinkwater (waterleiding) te verspillen:

Het verbod bij besluit van de Gouverneur vanaf 21.06.2017, geldig voor onbepaalde duur, om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of de vergunning is opgelegd;

  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van –vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Enkele tips om tijdens deze droogteperiode zuinig met water om te springen:

Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

  • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

  • Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. Opgelet: doe dit niet met leidingwater (verboden!).

  • Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.

  • Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.

Created at: 19/06/2017

Reactie toevoegen