Financiële hulp

Financiële steun

Verwarmingstoelage

Heb je het financieel moeilijk om je woning te verwarmen? Dan heb je misschien recht op een verwarmingstoelage.

Aardgas - minimale levering

Tussenkomst van het OCMW tijdens de winter

Leefloon

Heb je geen of een te laag inkomen, dan kan je een basisinkomen krijgen.

Voorschotten

Laten je sociale zekerheids-uitkeringen of loon lang op zich wachten? Dan heb je misschien recht op een voorschot.

Financiële steun aan vreemdelingen

Steun ten bedrage van het leefloon.

Aanvullende financiële steun

Onverwachte kosten? Een te hoge factuur?

Hulp bij schulden

Hulp bij schulden

Hulp nodig bij je schulden?

Collectieve schuldenregeling

Lopen je schulden erg hoog op? Vragen bij je collectieve schuldenregeling?

Zelfstandigen in moeilijkheden

Boeren op een kruispunt

Boer of tuinder met problemen?