Wonen

Bouwen en verbouwen

Stedenbouwkundige vergunning

Om te bouwen of verbouwen is een stedenbouwkundige melding of vergunning nodig.

Plaatsen van een IBA

Individuele Behandelingsinstallaties Afvalwater

Conformiteitsattest

Officiële verklaring dat woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Lijst van lopende openbare onderzoeken en recente bekendmakingen.

Woonkwaliteit, leegstand - sociale huisvesting

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners.

Leegstand

De gemeente is verantwoordelijk voor het opvolgen van leegstand van gebouwen en woningen

Huren en verhuren

Nuttige info i.v.m. huren en verhuren

Sociale huisvesting

Voor alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen

Premies

Huisvestingspremies

Hier vind je een lijst met premies en tegemoetkomingen.

Planadvies duurzaam (ver)bouwen

De provincie West-Vlaanderen, vzw Bas en vzw Westkans werken samen om een advies te bezorgen inzake duurzaam bouwen en/of meegroeiwonen.

Energie besparen

EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

Wie een woning verkoopt of verhuurt heeft een EPC nodig.

VREG

Naar wie gaan mijn centen?