Bestuur

Beleid

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 7 schepenen (waaronder de OCMW-voorzitter).

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 28 gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen inbegrepen.

OCMW-raad

In de OCMW-raad zetelen 11 raadsleden.

Beleidsdocumenten

Jaarverslagen, meerjarenplannen e.d.

Reglementen

Belastingsreglementen en algemene reglementen

Algemene Politieverordening

Het gemeentebestuur heeft de taak zijn inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie en in te staan voor de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust.

Communicatie

Over Zwevegem

Zwevegem, interessante gemeente

Infopunt

Het gemeentelijk Informatieblad wordt tweemaandelijks gratis verspreid aan alle inwoners van Groot-Zwevegem.

Ereburgers

Zwevegem heeft inmiddels aan 2 mensen de titel van ereburger Zwevegem toegekend

Huisstijl gemeente en OCMW Zwevegem

Zwevegem, een gemeente en een logo waar heel wat in Z

Nieuwsbrief

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief

Inspraak

Adviesraden

In Zwevegem zijn een 10-tal adviesraden werkzaam.

Meldingen en klachten

Defect straatlicht gespot? Put in het wegdek?

Openbaarheid van bestuur

Elke inwoner heeft het recht bestuursdocumenten van de gemeente in te kijken

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Lijst van lopende openbare onderzoeken en recente bekendmakingen.