Noord-Zuidadviesraad

De Noord-Zuidadviesraad adviseert het gemeentebestuur over het beleid inzake internationale samenwerking en solidariteit. De raad informeert en sensibiliseert de bevolking over de Noord-Zuid thematieken.

Voorzitter: Roland Duyck
Ondervoorzitter: Luc Caulier
Secretaris: Griet Vandeburie

Binnen de raad zijn er 5 werkgroepen actief:

Projecten

Je kan bij de Noord-Zuidadviesraad subsidies aanvragen voor projecten binnen Zwevegem en in het zuiden. Er is ook een subsidiereglement voorzien voor studenten die als vrijwilliger meehelpen in projecten in ontwikkelingslanden.

Alle subsidieaanvragen worden besproken in de werkgroep projecten die minstens 2 maal per jaar samenkomt:

  • In mei voor alle aanvragen ingediend vóór 1 mei
  • In oktober voor alle aanvragen ingediend na 1 mei

Mosseldiner

Elk jaar organiseert deze werkgroep een eetfestijn waarvan de opbrengst gaat naar een project in het zuiden.

2020: voor de uitbouw van ZorgPunten in Kinshasa door Glenn Vantieghem en Esther Debusschere.

Een ZorgPunt is een huis in een buurt waar talrijke kansarme wees- en/of kwetsbare kinderen wonen. In het ZorgPunt  krijgt een kind opnieuw de volledige omkadering die elk opgroeiend kind zou moeten krijgen.

Fair Trade

Zwevegem is Fair Trade Gemeente en maakt werk van eerlijke handel voor boeren hier én in het Zuiden. In 2019 werd een nieuwe werkgroep samengesteld, die voor 2020 concrete acties uitwerkt.
Oproep aan alle handelaars en ondernemers: 
Hoe fair is jouw trading?
De Noord-Zuidadviesraad-werkgroep Fair Trade en lokaal bestuur Zwevegem willen samen met jou je handelszaak/organisatie extra in de kijker plaatsen.
Hoe? Open snel: https://www.zwevegem.be/fairtrade

Internationale samenwerking en uitwisseling

In het raam van wereldburgerschap en solidariteit met het zuiden werd in 2019 een nieuwe werkgroep opgericht.

Deze werkgroep werkt in 2020 een concreet project hierrond uit.

11.11.11

Campagnethema 2020: Changemakers: meer dan ooit nodig.

Er waren net als vorige jaren sensibiliseringsacties en fondsenwerving: infoavond, tentoonstelling in de bib, quizavond, deur-aan-deur verkoop en verkoop aan een warenhuis.