Noord-Zuidadviesraad

De Noord-Zuidadviesraad adviseert het gemeentebestuur over het beleid inzake internationale samenwerking en solidariteit. De raad informeert en sensibiliseert de bevolking over de Noord-Zuid thematieken.

Voorzitter: Roland Duyck
Ondervoorzitter: Luc Caulier
Secretaris: Griet Vandeburie

Binnen de raad zijn er 5 werkgroepen actief:

Projecten

Hieronder kan je je subsidie aanvragen.
Er zijn 3 verschillende aanvragen mogelijk:

Er worden jaarlijks twee indieningsrondes voorzien, die worden afgesloten respectievelijk op de laatste werkdag van april en de laatste werkdag van oktober.

Mosseldiner

Elk jaar organiseert deze werkgroep een eetfestijn waarvan de opbrengst gaat naar een project in het zuiden.

Fair Trade

Zwevegem is Fair Trade Gemeente en maakt werk van eerlijke handel voor boeren hier én in het Zuiden. In 2019 werd een nieuwe werkgroep samengesteld, die voor 2020 concrete acties uitwerkt.

Sinds oktober 2020 is er opnieuw een Oxfam Wereldwinkel in Zwevegem. Je kan de Oxfam Wereldwinkel terugvinden in de Kringloopwinkel van Zwevegem, Avelgemstraat 188.

Oproep aan alle handelaars en ondernemers: 
Hoe fair is jouw trading?
De Noord-Zuidadviesraad-werkgroep Fair Trade en lokaal bestuur Zwevegem willen samen met jou je handelszaak/organisatie extra in de kijker plaatsen.
Hoe? Open snel: https://www.zwevegem.be/fairtrade

Internationale samenwerking en uitwisseling

In het raam van wereldburgerschap en solidariteit met het zuiden werd in 2019 een nieuwe werkgroep opgericht.

Deze werkgroep werkt een concreet project hierrond uit.

11.11.11

Elk jaar zijn er sensibiliseringsacties en fondsenwerving in de week van 11 november, zoals een infoavond, tentoonstelling in de bib, quizavond, deur-aan-deur verkoop en verkoop aan een warenhuis.

Hou zeker de media in de gaten.