Onderwijs en opvang

Sinds dinsdag 2 juni kunnen de kleuters in Zwevegem opnieuw naar school komen. Kinderen van de lagere school komen naar school vanaf 8 juni. Voor kinderen van de 3e graad zijn er twee lesdagen gecombineerd met afstandsonderwijs.

Om optimaal de veiligheid en hygiëne te kunnen garanderen en de corona-maatregelen te respecteren, werken de scholen tot eind dit schooljaar met aangepaste lestijden.

Er wordt blijvend voor- en naschoolse opvang voorzien voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Daarvoor wordt omwille van organisatorische redenen gevraagd om vooraf in te schrijven.

Voor meer informatie over de lesdagen neem je best meteen contact op met de school zelf.