Onze agenda

VERBROEDERING LEEFT: 2 NIEUWE INITIATIEVEN

Vrienden van de verbroedering nodigen uit:

LANDSCHAPSWANDELING

zondag 8 september 2019

Afspraak om 13.15 uur aan Transfo (ingang Blokellestraat). Vertrek om 13.30 uur.

Route: Transfo - Banhout (bos en kasteel) - Wijngoed Servaas Blockeel - Fatima kapel Otegem. Afstand 7 km heen, 7 km terug (of terug met vervoer). Onderweg voorzien we een gezonde versnapering. Gratis deelname.

LEZING ROB HEIRBAUT, VRT-Europakenner: “Welke toekomst voor Europa”

donderdag 10 oktober 2019

Gemeentepunt Zwevegem - 19.30 uur (deuren 19 uur)

Gratis toegang.

Kijk ook eens op www.zwevegem.be/verbroedering. Je vindt er heel wat info en leuke foto’s.

De ‘Vrienden van de verbroedering’ is een apolitieke Zwevegemse groep met interesse voor de grensoverschrijdende Europese vredesgedachte. Dit wordt concreet gemaakt door de organisatie van activiteiten, het uitwisselen van ideeën met onze partnersteden, de wederzijdse bezoeken aan deze steden, de jongerenkampen en het creëren van een ruimer draagvlak voor deze visie in onze gemeente.

We willen de inwoners van onze gemeente, maar ook daarbuiten, de beleving laten ervaren dat Europa meer is dan wat we vaak eenzijdig percipiëren uit de media. Dat Europa duur is, besluiteloos, met twee maten en gewichten werkt, geen ziel meer heeft, enz… zal allemaal wel ergens zijn oorsprong vinden, maar Europa en de Europese gedachte is zoveel meer en betekent ook zoveel meer voor elke Europese burger.

Poëziebundel "Europa" - leerlingen college Zwevegem

logo verbroederingscomité waaronder zwevegem, Le Coteau, Lorch