Openbare onderzoeken gemeente

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: OMV2019085516
Aanvrager: Dobbelaere Frederic, Arteveldestraat 27, 8551 Heestert
Ligging: Arteveldestraat 27, 8551 Heestert
Omschrijving project: bouwen van houten carport en tuinhuis + luifel
Periode openbaar onderzoek: 24/07/2019 tot 22/08/2019
Bekendmaking bekijken:  Bekendmaking Dobbelaere

Referentie omgevingsloket: OMV2019088171
Aanvrager: Segers Hans, Langwaterstraat 16, 8550 Zwevegem
Ligging: Langwaterstraat 16, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: bouwen van een tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 26/07/2019 tot 24/08/2019
Bekendmaking bekijken:  Bekendmaking Segers

Referentie omgevingsloket: OMV2019090094
Aanvrager: Vercruysse Ken & Himpe Emilie, Kouterstraat 58, 8550 Zwevegem
Ligging: Kouterstraat 58, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: bouwen garage na slopen bestaand tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 26/07/2019 tot 24/08/2019
Bekendmaking bekijken:  Bekendmaking Vercruysse

Referentie omgevingsloket: OMV2019020224
Aanvrager: Decock Lieven, Stampkotstraat 18, 8550 Zwevegem
Ligging: Stampkotstraat 18, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: hernieuwen en uitbreiden vergunning
Periode openbaar onderzoek: 23/07/2019 tot 21/08/2019
Bekendmaking bekijken: Bekendmaking Decock

Referentie omgevingsloket: OMV2019092849
Aanvrager: Vanden Bulcke Jacqueline, Otegemstraat 75 bus BO 139, 8550 Zwevegem
Ligging: Ellestraat 37, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: regulariseren van het uitbreiden van een woning
Periode openbaar onderzoek: 27/07/2019 tot 25/08/2019
Bekendmaking bekijken:  Bekendmaking VandenBulcke

Referentie omgevingsloket: OMV2019081220
Aanvrager: BVBA Bemisal, Lemahieu Isabelle, Brakelstraat 5, 9830 Sint-Martens-Latem
Ligging: Otegemstraat (naast nr. 250), 8550 Zwevegem
Omschrijving project: bouwen van 4 stapelwoningen
Periode openbaar onderzoek: 29/07/2019 tot 27/08/2019
Bekendmaking bekijken:  Bekendmaking Bemisol

Referentie omgevingsloket: OMV2019094081
Aanvrager: Victor Johnny Rozendreef 9 te 8550 Zwevegem
Ligging: idem
Omschrijving project: bouwen van een tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 01/08/2019 tot 30/08/2019
Bekendmaking bekijken: Bekendmaking Victor

Referentie omgevingsloket: OMV2019077837
Aanvrager: Remmerie Arthur – Duyck Lotte Marberstraat 3 8554 Sint-Denijs
Ligging: Marberstraat 3 8554 Sint-Denijs
Omschrijving project: aanpassen van de voorgevel en het verbouwen van bestaande gebouwen
Periode openbaar onderzoek: 09/08/2019 tot 07/09/2019
Bekendmaking bekijken: 
Bekendmaking Remmerie

Referentie omgevingsloket: OMV2019091075
Aanvrager: Kayan Holding Otegemstraat 80 8550 Zwevegem
Ligging: Otegemstraat 80 8550 Zwevegem
Omschrijving project: slopen bestaande bebouwing en bouwen van meergezinswoning met gelijkvloerse handelsruimtes
Periode openbaar onderzoek: 13/08/2019 tot 11/09/2019
Bekendmaking bekijken:  
Bekendmaking Kayan Holding

Referentie omgevingsloket: OMV2019093934
Aanvrager: Theys Ann Avenue Couture de la Trohelle 19 7864 Lessines
Ligging: Bossuitstraat 108  8552 Moen
Omschrijving project: functiewijziging gebouw
Periode openbaar onderzoek: 14/08/2019 tot 12/09/2019
Bekendmaking bekijken:  
Bekendmaking Theys

Referentie omgevingsloket: OMV_2019094201
Aanvrager: Beyaert Wim

Ligging: Harelbeekstraat 44-52, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: bronbemaling

Datum beslissing: 6 augustus 2019

Bekendmaking: bekendmaking beyaert wim

Referentie omgevingsloket: OMV2019096669
Aanvrager: Demaegdt Ann Paardenbloemstraat 28 8550 Zwevegem
Ligging: Paardenbbloemstraat 28  8550 Zwevegem
Omschrijving project: plaatsen van een tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 23/08/2019 tot 21/09/2019
Bekendmaking bekijken: Bekendmaking Demaegdt

Referentie omgevingsloket: OMV_2019006706
Aanvrager: Baert Marnix
Ligging: Vierkeerstraat 158, 8550 Zwevegem
Omschrijving project: hernieuwen milieuvergunning
Openbaar Onderzoek:  22 augustus 2019 – 20 september 2019
Bekendmaking: Bekendmaking Baert

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: OMV_2019049623
Aanvrager: Bandencenter STT.
Ligging: Gauwelstraat 147, 8551 Heestert
Omschrijving project: afbreken gebouwen, bouwen bedrijfsgebouw met woongelegenheid, betonverhardingen en IIOA

Datum beslissing: 6 augustus 2019

Bekendmaking: bekendmaking beslissing bandencenter STT

Referentie omgevingsloket: OMV_2019061583
Aanvrager: Transport Vanneste
Ligging: Stationsstraat 82, 8552 Moen
Omschrijving project: bouwen van een magazijn

Datum beslissing: 6 augustus 2019

Bekendmaking: bekendmaking beslissing transport Vanneste

Referentie omgevingsloket: OMV2019058538
Aanvrager: Dumont Lieven Twee Molensstraat 64  8550
Zwevegem
Ligging: Twee Molensstraat 64 8550 Zwevegem
Omschrijving project: nivellering verkaveling
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
bekendmaking beslissing dumont lieven

Referentie omgevingsloket: OMV2018119459
Aanvrager: Vanassche Tom Hendrik Consciencestraat 28 8550 Zwevegem
Ligging: Hendrik Conscienstraat 28  8550 Zwevegem
Omschrijving project: verbouwen bijgebouw aan bestaande woning
vergunning geweigerd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken: bekendmaking beslissing vanassche tom

Referentie omgevingsloket: OMV2019067234
Aanvrager: Oosterlynck Michiel Schipstraat 2 bus 42 8530 Harelbeke
Ligging: Vanhemmens Hoevestraat 17  8550 Zwevegem
Omschrijving project: bouwen van een woning
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
 bekendmaking beslissing oosterlynck michiel

Referentie omgevingsloket: OMV2019051823
Aanvrager: Cappelle Magda Poeldries 1 8552 Moen
Ligging: Poeldries 2 8552 Moen
Omschrijving project: aanleggen parking en wijzigen gracht
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
 bekendmaking beslissing capelle magda

Referentie omgevingsloket: OMV2019069911
Aanvrager: Coquerelle Rik Blokkestraat 8 8550 Zwevegem
Ligging: Blokkestraat 8  8550 Zwevegem
Omschrijving project: vervangen van ramen en isoleren van voorgevel
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
 bekendmaking beslissing coquerelle rik

Referentie omgevingsloket: OMV2019052049
Aanvrager: Debaveye Jonas Ierlandlaan 41 8550 Zwevegem
Ligging: Boerderijstraat 11  8550 Zwevegem
Omschrijving project: bouwen van een woning
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
bekendmaking beslissing debaveye jonas

Referentie omgevingsloket: OMV2019075116
Aanvrager: Verbeke Jindrich Lindelaan 57 8550 Zwevegem
Ligging: Lindelaan 57  8550 Zwevegem
Omschrijving project: verbouwen woning
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
bekendmaking beslissing verbeke jindrich

Referentie omgevingsloket: OMV2019072431
Aanvrager: Droesbeke Marc Moense Beekstraat 1 8552 Moen
Ligging: Moense Beekstraat 1  8552 Moen
Omschrijving project: vellen van een schietwilg
vergunning goedgekeurd: 06/08/2019
Bekendmaking bekijken:  
bekendmaking beslissing droesbeke marc