Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad adviseert het gemeentebestuur bij alle aangelegenheden die op plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen. Het secretariaat wordt waargenomen binnen de dienst samenleving.

Binnen de seniorenraad zijn er ook nog vijf comités actief die instaan voor de organisatie van de feesten en de week van de derde leeftijd voor alle senioren in de verschillende deelgemeenten.

Agenda 2020: in het kader van de Coronamaatregelen vinden er geen activiteiten meer plaats in 2020.
 

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad van 18 mei 2020 is geannuleerd.  Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld.  De vergaderingen vinden steeds plaats in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem.

Let wel: tijdens de vergadering heb je geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.

Meer info? Hiervoor kan je terecht bij de secretaris van de raad via eerstelijnszorg of tel. 056 28 53 67. Ook graag een seintje indien je aanwezig zal zijn.

De ouderenadviesraad Zwevegem overhandigde op 25 maart 2019 een memorandum aan de gemeenteraad.
In dit memorandum verwoordt de raad haar prioriteiten voor het gemeentelijk ouderenbeleid.

Voorzitter: Toon Vanhaverbeke
Secretaris: Dominique Moreels