Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad adviseert het gemeentebestuur bij alle aangelegenheden die op plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, de ouderen aanbelangen. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen. Het secretariaat wordt waargenomen door de dienst Eerstelijnszorg. 

Binnen de seniorenraad zijn er ook nog vijf comités actief die instaan voor de organisatie van de feesten en de week van de derde leeftijd voor alle senioren in de verschillende deelgemeenten.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan.
De volgende vergadering is op19 september 2022 om 14 uur.  De vergaderingen vinden steeds plaats in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem.

Let wel: tijdens de vergadering heb je geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.

Meer info of graag de agenda op voorhand weten? Hiervoor kan je terecht bij de secretaris van de raad via eerstelijnszorg of tel. 056 28 53 67. Ook graag een seintje indien je aanwezig zal zijn.

De ouderenadviesraad Zwevegem overhandigde op 25 maart 2019 een memorandum aan de gemeenteraad.
In dit memorandum verwoordt de raad haar prioriteiten voor het gemeentelijk ouderenbeleid.

Voorzitter: Toon Vanhaverbeke
Secretaris: Dominique Moreels