Over Zwevegem

 Zwevegem, interessante gemeente

 

Zwevegem ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen, tussen de Schelde en de Leie en is door de nabijheid van de spoorweg (Station Kortrijk) en de snelweg E17 (A14) gemakkelijk te bereiken. Het noordwestelijke deel van de gemeente, ongeveer een vierde van de oppervlakte, is verstedelijkt en leunt aan bij de industriële Leievallei (Kortrijk, Harelbeke). In het oosten en vooral in het zuiden (de Scheldevallei) is Zwevegem nog landelijk van uitzicht. De open ruimte staat er geboekt als "landschappelijk waardevol gebied" (deelgemeente Otegem en voor Sint-Denijs).
Zwevegem is een interessante gemeente met een rijke verscheidenheid van zowel open en landelijk of landschappelijk gebied, woongebied en industrie. De grootste troef is wel de open ruimtes met vol van recreatieve mogelijkheden. Proef de natuur te voet, met de fiets ...
Het kanaal Bossuit-Kortrijk biedt aantrekkelijke waterrecreatie en pleziervaart.
Zwevegem is een welvarende gemeente, met een hoog gemiddeld inkomen en een lage werkloosheidsgraad dat ligt onder het Vlaams en streekgemiddelde.
Zwevegem is ook een veilige gemeente.
Er is een uitgebreide infrastructuur, vooral voor wegenis, onderwijs, sport, cultuur, waarvoor het onderhoud de gemeente jaarlijks aanzienlijke budgetten voorziet in haar begroting. De gemeente Zwevegem heeft een bruisend verenigingsleven en een goede samenwerking met tal van vzw's, raden en comit้és allerhande.

Enkele kerncijfers 

Naam Gemeentebestuur en OCMW-bestuur Zwevegem
Adres Blokkestraat 29 - 8550 Zwevegem  
Tel 056 76 55 67 (Gemeente) - 056 76 52 00 (OCMW)
E-mail info@zwevegem.be + info@ocmw.zwevegem.be
Website www.zwevegem.be
Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs
Totale oppervlakte 6.323 ha, 86 a, 20 ca
Provincie West-Vlaanderen
Bestuurlijk arrondissement Kortrijk
Gerechtelijk arrondissement Kortrijk
Kieskanton Kortrijk
Politiezone Mira (gemeenten Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem)
Aantal inwoners Groot-Zwevegem

24.258 (01/01/2014)

Bevolkingsdichtheid  374 inw/km²
Gemeentelijk wegennet  404 km
Gewestelijk wegennet  11,5 km

 

Wapenschild en-vlag

Sedert de fusie werd voor de nieuwe entiteit van Groot-Zwevegem het oude gemeentewapen van het vroegere Zwevegem vooropgesteld.
Dit wapen, bestaande uit een rood schild met 3 gouden sterren gekopt met een kroon van goud en gehouden door 2 leeuwen, werd beschouwd als zijnde het zogezegde wapen van de familie de Griboval, heren van Zwevegem van het begin tot het einde van XVIIe eeuw.
Door de commissie Heraldiek werd de voorstelling van dit wapen niet aanvaard omdat het niet strookte met het werkelijke wapen van de Griboval.
De commissie stelde daarenboven voor om het wapen van de familie de Nassau-Corroy te nemen, die de laatste feodale heren van Zwevegem waren. Dit wapen staat bovendien afgebeeld op het zegel van de schepenbank van Zwevegem van 1790.
Niet alleen om deze historische redenen, maar ook om esthetische redenen geniet dit wapen de voorkeur.
Aan de Culturele Raad werd advies gevraagd waaruit bleek dat deze ook duidelijk de voorkeur geeft aan het wapen van de famillie Nassau-Corroy boven de juiste voorstelling van het wapen van de Griboval.
Aan de Gemeenteraad werd gevraagd dit advies te volgen. Het nieuw gemeentewapen en gemeentevlag werd door de Raad goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.

 

"Gevierendeeld" 1. en 4. in lazuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van hetzelfde, geklauwd en getongd van keel, 2. en 3. in keel, een dwarsbal van zilver.
Het schild getopt met een kroon met vijf fleurons van goud en gehouden door twee krijgslieden van natuurlijke kleur, geharnast van zilver. Het geheel op een grasgrond geplaatst.

Het schild van de gemeente Zwevegem is het wapen van de familie Nassau-Corroy, de laatste feodale heren van Zwevegem.
Dit wapen staat afgebeeld op het zegel van de Schepenbank van Zwevegem van 1790.

De vlag is eveneens gevierendeeld: 1. en 4. blauw, bezaaid met gele blokjes, een gele leeuw, rood geklauwd en getongd, over alles heen, 2. en 3. rood met een witte dwarsbalk.