Beleid

Schepencollege_algemeen_kl.jpg

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester, de OCMW-voorzitter, 6 schepenen en de gemeentesecretaris.
De gemeenteraadsleden kiezen de schepenen uit hun eigen midden.

Het college van burgemeester en schepenen verzorgt het dagelijks bestuur van de gemeente en is belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar. De vergaderingen vinden wekelijks plaats in de collegezaall van het gemeentepunt.

gemeenteraad_beter_jan_2013_kl.jpg 

De gemeenteraad vervult de wetgevende taken van de gemeente.

Om de zes jaar vinden in oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats.

De gemeenteraad bestaat uit 27 raadsleden: 13 CD&V, 7 N-VA, 4 Gemeentebelangen en 3 sp.a