Huisstijl gemeente en OCMW Zwevegem

Zwevegem treedt met zijn nieuwe huisstijl naar buiten als één organisatie. Een vernieuwd logo moet bijdragen tot een mooie, dynamische en uniforme stijl voor Gemeente en OCMW.
In het meerjarenbeleidsplan (2014-2019) stond als actiepunt de vernieuwing van de huisstijl, met een overgang naar een uniforme en dynamische huisstijl die meer fierheid uitstraalt naar buiten toe en zorgt voor een goeie en herkenbare visibiliteit.

In het analyserapport van het extern reclamebureau van 2016 wordt ervoor gepleit de sterke elementen: de Z, de bol en de rode kleur te behouden. Deze troeven willen we vertalen in een eigen, unieke stijl die zorgt voor een professionele uitstraling van de organisatie.

Elke vorm van promotie, city marketing zal gebeuren binnen het uitgestippelde kader van de huisstijl.
Het behoort tot de opdracht van de dienst communicatie om de huisstijl te bewaken.

Dit huisstijlhandboek schetst de richtlijnen van de nieuwe huisstijl en de verschillende toepassingen ervan. Het handboek is een leidraad die je helpt de stijl van Zwevegem weer te geven en legt je uit hoe je verschillende elementen van de huisstijl moet gebruiken.

Indien u hierover nog vragen heeft, neem gerust contact op met de dienst communicatie. 

Huisstijlhandboek   

Logo's   

      zwevegem standaard    

 

       zwevegem_vierkant    

 

 

  zwevegem_ng_vierkant