Omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen inzake omgevingsvergunningen bekend gemaakt. Klik op de link om het document te lezen.

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Woon- en leefomgeving tijdens de kantooruren of in beperkte mate digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: OMV2018046498
Aanvrager: Biebuyck Danielle, Gemeenhof 31, 8501 Kortrijk
Ligging: Harelbeekstraat (tussen huisnummer 145B en 147), 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
vellen van bomen
Periode openbaar onderzoek: 24/05/2018 tot 22/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_biebuyck

Referentie omgevingsloket: OMV2018035889
Aanvrager: Vanzieleghem Anton – Dejaeghere Julie, Beerbosstraat 7, 8554 Sint-Denijs
Ligging: Beerbosstraat 7, 8554 Sint-Denijs
Omschrijving project:
vellen bomen & verbouwen & herinrichten bestaande zonevreemde woning
Periode openbaar onderzoek: 29/05/2018 tot 27/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_vanzieleghem

Referentie omgevingsloket: OMV2018043480
Aanvrager: Caestecker Isabelle, Griekenlandlaan 6, 8550 Zwevegem
Ligging: Griekenlandlaan 6, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
plaatsen van een houten tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 31/05/2018 tot 29/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_caestecker

Referentie omgevingsloket: OMV2018048088
Aanvrager: Nebim, Industrieweg 150, 9030 Gent
Ligging: De Pluim (Harelbeekstraat / Abeel), 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van werkplaatsen met een kantoor
Periode openbaar onderzoek: 01/06/2018 tot 30/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_nebim

Referentie omgevingsloket  : OMW 2018034952 
Aanvrager : Decoster Frederik - Gheysens
Ligging : Beekstraat 27 te 8550 Zwevegem
Omschrijving project : afbreking berging + bouwen nieuwe
Periode openbaar onderzoek : 29/05/2018  TOT 27/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_decoster

Referentie omgevingsloket: OMV2018034546
Aanvrager: Ekatov BVBA, Vredestraat 53, 8790 Waregem
Ligging: Losschaert, lot 9,De Pluim, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bijstelling verkaveling
Periode openbaar onderzoek: 07/06/2018 tot 06/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_ekatov_bvb

Referentie omgevingsloket: OMV2018044434
Aanvrager: Vanhoenacker Veerle, Hoevestraat 2, 8550 Zwevegem
Ligging: Hoevestraat 2, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
regularisatie bouwen van een kippenhok
Periode openbaar onderzoek: 08/06/2018 tot 07/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_vanhoenacker

Referentie omgevingsloket: OMV2018048514
Aanvrager: bvba OOscar  Wellingstraat 7A  9940 Evergem
Ligging: Stedestraat  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
aanleggen van een parking
openbaar onderzoek: van 07/06/2018 tot 06/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_ooscar 

Referentie omgevingsloket: OMV2018040907
Aanvrager: Janart-Desmaele Outrijvestraat 7  8551 Heestert
Ligging: Outrijvestraat 99 , 8551 Heestert
Omschrijving project:
bouwen woning met kantoor – zwembad + poolhouse en tuinberging
Periode openbaar onderzoek: 07/06/2018 tot 06/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_janart

Referentie omgevingsloket: OMV2018053695
Aanvrager: Viaene-Vererfven Bart Mussestraat 4  8553 Otegem
Ligging: Mussestraat 41 8553 Otegem
Omschrijving project:
regularisatie reliëfwijziging en aanpassingen aan voorgevel
Periode openbaar onderzoek: 08/06/2018 tot 07/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_viaene

Referentie omgevingsloket: OMV2018011969
Aanvrager: Messiaen Eline / Messiaen Aurelie p.a. St.-Niklaasstraat 2A  8550 Zwevegem
Ligging: Otegemstraat  , 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
uitbreiden rijwoning garage/terras/berging – bouwen van 10 garages
Periode openbaar onderzoek: 08/06/2018 tot 07/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_messiaen 

Referentie omgevingsloket: OMV2018028760
Aanvrager:
Dendauw Jo Ellestraat 60  8550 Zwevegem
Ligging:
Ellestraat 58C  , 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
functiewijziging van woning naar vakantiewoning
Periode openbaar onderzoek:
12/06/2018 tot 11/07/2018
Bekendmaking bekijken:
 bekendmaking_dendauw

Referentie omgevingsloket: OMV2018061482
Aanvrager: Lavaert Isabel, Triloystraat 51, 8930 Menen
Ligging: Textielstraat 12, 8552 Moen
Omschrijving project:
bouwen van een gekoppelde woning
Periode openbaar onderzoek: 15/06/2018 tot 14/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_lavaert

Referentie omgevingsloket: OMV2018058578
Aanvrager: De Coninck Marie-Therese Otegemstraat 267  8550 Zwevegem
Ligging: Peter Benoitstraat 28  , 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen dubbele garage (regularisatie)
Periode openbaar onderzoek: 14/06/2018 tot 13/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_deconinck 

Referentie omgevingsloket: OMV2018063058
Aanvrager:
Courtens Linda, Finlandlaan 15, 8550 Zwevegem
Ligging:
Finlandlaan 15, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
plaatsen van een omheining/poort
Periode openbaar onderzoek:
18/06/2018 tot 17/07/2018
Bekendmaking bekijken:
bekendmaking_courtens

Referentie omgevingsloket: OMV_2018064563
Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
Ligging: Blokkestraat Zwevegem/Harelbeke
Omschrijving project:
bijstelling voorwaarden
Periode bekendmaking: 15-06-2018  -  14-07-2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_electrabel

Referentie omgevingsloket: OMV2018064428
Aanvrager: Leiedal Pres. Kennedypark 10 8500 Kortrijk
Ligging: Transfostraat 5A - 11  , 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
aanleg openbaar domein van het woonproject Transfo + rooien bomen
Periode openbaar onderzoek: 21/06/2018 tot 20/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_leiedal

Referentie omgevingsloket: OMV2018069304
Aanvrager: Demets Sofie Bossuitstraat 75  8552 Moen
Ligging: Bossuitstraat 75  8552 Moen
Omschrijving project:
slopen bijgebouwen – bouwen autostelplaats – bouwen paardenboxen met schuur en orangerie
Periode openbaar onderzoek: 22/06/2018 tot 21/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_demets

Referentie omgevingsloket: OMV2018069281
Aanvrager: Scherpereel Marie-Therese  Populierenlaan 6  8553 Otegem
Ligging: Populierenlaan 6  , 8553 Otegem
Omschrijving project:
verkavelen van gronden
Periode openbaar onderzoek: 22/06/2018 tot 21/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_scherpereel

Referentie omgevingsloket  : OMW 2018063629 
Aanvrager : Jo Van Huffel Luipaardstraat 37 te 8550 Zwevegem
Ligging : Kortrijkstraat 93 te 8550 Zwevegem
Omschrijving project : OMV 2018063629 _ 2018/193
Periode openbaar onderzoek : 27/06/2018  tot 26/07/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_van_huffel


Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: OMV2018004144
Aanvrager: Masscheleinn Peter
Ligging: Pluim  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een showroom met bijhorend atelier
vergunning goedgekeurd: 23/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_masschelein

Referentie omgevingsloket: OMV2018046091
Aanvrager: Gemeentebestuur Zwevegem Blokkestraat 29 bus1  8550 Zwevegem
Ligging: Avelgemstraat  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
stockeren van gronden
vergunning goedgekeurd: 23/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_gemeentebestuur_zwevegem

Referentie omgevingsloket: OMV2018033025
Aanvrager: Mevr. Eveline Van Den Broeke
Ligging: Feys Hoevestraat 23
Omschrijving project:
vellen van bomen
Datum beslissing: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vandenbroeke

Referentie omgevingsloket: OMV2018007713
Aanvrager: Piet Denolf-Greet Haerynck, Lentelaan 1, 8551 Heestert
Ligging: Truweelstraat 9, 8551 Heestert
Omschrijving
project: verbouwen + uitbreiden van woning, slopen schuur – bouwen garage
Datum beslissing: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_denolf

Referentie omgevingsloket: OMV2018009528
Aanvrager: Vanhoutteghem Lien, Deerlijkstraat 94, 8550 Zwevegem
Ligging: Deerlijkstraat 94, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een tuinhuis
Datum beslissing: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken:bekendmaking_beslissing_vanhoutteghem_lien

Referentie omgevingsloket: OMV2018056702
Aanvrager: Vaes Carine, Klein Ronsestraat 36, 8553 Otegem
Ligging: Klein Ronsestraat 42, 8553 Otegem
Omschrijving project:
binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen
Datum beslissing: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vaes_carine

Referentie omgevingsloket: OMV2018021710
Aanvrager: Janart-Desmaele Outrijvestraat 7  8551 Heestert
Ligging: Outrijvestraat 9  8551 Heestert
Omschrijving project:
verkavelen van gronden
vergunning goedgekeurd: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_janart

Referentie omgevingsloket: OMV2018022225
Aanvrager: Robert Wood, Klokkengietersstraat 11, 8551 Heestert
Ligging: Klokkengietersstraat 11, 8551 Heestert
Omschrijving project:
bouwen van een carport
Datum beslissing: 04/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_robert_wood

Referentie omgevingsloket: OMV2018030449
Aanvrager: Vandenberghe Ben en Boerhave Hanne, Lindelaan 92, 8550 Zwevegem
Ligging: Lindelaan 92, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
verbouwen van een woning
Datum beslissing: 04/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vandenberghe_ben

Referentie omgevingsloket: OMV2018010416
Aanvrager: Vangheluwe Gregory en Ockier Liesbeth, Paperrestraat 2, 8553 Otegem
Ligging: Paperrestraat 2, 8553 Otegem
Omschrijving project:
uitbreiden van een woning
Datum beslissing: 04/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vangheluwe_gregory

Referentie omgevingsloket: OMV2018033764
Aanvrager: Luc Maelbrancke Populierenlaan 18  8553 Otegem
Ligging: Populierenlaan 18  8553 Otegem
Omschrijving project:
bouwen tuinhuis
vergunning goedgekeurd: 04/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_maelbrancke 

Referentie omgevingsloket: OMV2018010017
Aanvrager: Dhr. Bert Callens Denemarkenlaan 12 te8550 Zwevegem
Ligging: Deerlijkstraat 185 te 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
Regularisatie terreinaanlegwerken van opslagruimte met bureel.
vergunning goedgekeurd: 04/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_callens

Referentie omgevingsloket : OMV 2018044506
Aanvrager : Thomas  Dendoncker
Ligging : Zwevegemstraat 22 te 8553 Otegem
Omschrijving project : Aanbrengen van een gevelbekleding en vernieuwen van een publiciteitsinrichting.
Datum beslissing : 11/06/2018
Bekendmaking bekijken : bekendmaking_beslissing_dendoncker

Referentie omgevingsloket: OMV2018016074
Aanvrager: Renaat Declercq, Ellestraat 108, 8550 Zwevegem
Ligging: Ellestraat 108, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een muur
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_declercq_renaat

Referentie omgevingsloket: OMV2018039082
Aanvrager: Manderick Jacob, Blokellestraat 51, 8550 Zwevegem
Ligging: Blokellestraat 51, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
verbouwen van een woning
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_manderick_jacob

Referentie omgevingsloket: OMV2018042062
Aanvrager: Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem
Ligging: Paardenbloemstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van 6 gekoppelde ééngezinswoningen
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_huyzentruyt

Referentie omgevingsloket: OMV2018036652
Aanvrager: Delisan, Sint-Denijsplaats 73, 8554 Sint-Denijs
Ligging: Helkijnstraat 36, 8554 Sint-Denijs
Omschrijving project:
slopen van woning en bijgebouw
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_delisan

Referentie omgevingsloket: OMV2018044813
Aanvrager: Deprez Lieven, Stationsstraat 71, 8552 Moen
Ligging: Stationsstraat 71, 8552 Moen
Omschrijving project:
schilderen van gevel/aanbrengen gevelbekleding
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_deprez_lieven

Referentie omgevingsloket: OMV2018016305
Aanvrager: Dursin Jakob, Kasteelstraat 24, 8550 Zwevegem
Ligging: Kasteelstraat 24, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een tuinhuis
Datum beslissing: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_dursin_jakob

Referentie omgevingsloket: OMV2018010287
Aanvrager: Sharon Quequin Vaartstraat 52  8552 Moen
Ligging: Vaartstraat 52  8552 Moen
Omschrijving project:
verbouwen en uitbreiden van rijwoning
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_quequin

Referentie omgevingsloket: OMV20180234355
Aanvrager: Viaene-Joseph Mathias Kappaertstraat 38 8550 Zwevegem
Ligging: Kappaertstraat 38  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
verbouwen en uitbreiden woning
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_viaene

Referentie omgevingsloket: OMV2018014977
Aanvrager: Jo Vandenbroucke Ellestraat 243B  8550 Zwevegem
Ligging: Griekenlandlaan 8  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
plaatsen omheining
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vandenbroucke

Referentie omgevingsloket: OMV2018014973
Aanvrager: Jo Vandenbroucke Ellestraat 243B  8550 Zwevegem
Ligging: Griekenlandlaan 8  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen tuinhuis
vergunning goedgekeurd: 28/05/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vandenbroucke

Referentie omgevingsloket: OMV2018037689
Aanvrager: NV S & R Geldenaaksebaan 329 3001 Leuven
Ligging: Bekaertstraat 9  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
regularisatie gevelwijzigingen
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_sr_kortrijk-zwevegem

Referentie omgevingsloket: OMV2018027004
Aanvrager: Planckaert-Roose Pedro Otegemstraat 318E  8550 Zwevegem
Ligging: Otegemstraat 318E  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
herbouwen van garage
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_planckaert

Referentie omgevingsloket: OMV2018039913
Aanvrager: Callens Guy Zandbeekstraat 3  8554 St.-Denijs
Ligging: Zandbeekstraat 3  8554 St-Denijs
Omschrijving project:
aanpassingswerken aan gevel
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_callens

Referentie omgevingsloket: OMV2018044011
Aanvrager: Vindevogel Jonathan H. Consciencestraat 24  8550 Zwevegem
Ligging: H. Conscciencestraat 24  8550 Zwevegem
Omschrijving project:
verbouwen en uitbreiden woning
vergunning goedgekeurd: 11/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_vindevogel

Referentie omgevingsloket: OMV2018041923
Aanvrager: Gurdebeke Hans, Elzenstraat 14, 8550 Zwevegem
Ligging: Elzenstraat 14, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een tuinhuis
Datum beslissing: 18/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_gurdebeke

Referentie omgevingsloket: OMV2018056032
Aanvrager: Deceukelier Karel, Kannootdries 37, 8554 Sint-Denijs
Ligging: Kannootdries 37, 8554 Sint-Denijs
Omschrijving project:
plaatsen van een omheining
Datum beslissing: 18/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_deceukelier

Referentie omgevingsloket: OMV2018035797
Aanvrager: Maes Jan, Arteveldestraat 13, 8551 Heestert
Ligging: Arteveldestraat 13, 8551 Heestert
Omschrijving project:
bouwen van een tuinhuis
Datum beslissing: 18/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_maes

Referentie omgevingsloket: OMV2018038780
Aanvrager: Bovyn Lieven, Avelgemstraat 110 C, 8550 Zwevegem
Ligging: Avelgemstraat 110 B, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
regularisatie burelen tot woning
Datum beslissing: 18/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_bovyn

Referentie omgevingsloket: OMV2018066099
Aanvrager: Erwin Dewulf Stationsstraat 35 te 8552 MOEN
Ligging: Stationsstraat 35 te 8552 MOEN
Omschrijving project:
Plaatsen van een veranda (vervanging).
Vergunning goedgekeurd: 18/06/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_beslissing_dewulf