Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina worden de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen inzake omgevingsvergunningen bekend gemaakt. Klik op de link om het document te lezen.

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Woon- en leefomgeving tijdens de kantooruren of in beperkte mate digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: OMV2018004302
Aanvrager:
Eandis
Ligging:
Pontstraat 100, 8551 Heestert
Omschrijving project:
plaatsen van een cabine
Periode openbaar onderzoek:
20/02/2018 t.e.m. 22/03/2018
Bekendmaking bekijken: 
Eandis Heestert

Referentie omgevingsloket: OMV2018004144
Aanvrager: Masschelein Peter B.V.B.A.
Ligging: De Pluim, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
het bouwen van een showroom met bijhorend atelier
Periode openbaar onderzoek: 26/02/2018 tot en met 28/03/2018
Bekendmaking bekijken: Masschelein - De Pluim

Referentie omgevingsloket: OMV2018007713
Aanvrager: Piet Denolf-Greet Haerynck
Ligging: Truweelstraat 9, 8551 Heestert
Omschrijving project:
verbouwen + uitbreiden woning, slopen schuur – bouwen garage
Periode openbaar onderzoek: 07/03/2018 tot 06/04/2018
Bekendmaking bekijken:  bekendmaking_denolf-haerynck

Referentie omgevingsloket: OMV2018009528
Aanvrager: Vanhoutteghem Lien
Ligging: Deerlijkstraat 94, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
plaatsen tuinhuis
Periode openbaar onderzoek: 07/03/2018 tot 06/04/2018
Bekendmaking bekijken:  bekendmaking_vanhoutteghem

Referentie omgevingsloket: OMV2018010287
Aanvrager: Sharon Quequin
Ligging: Vaartstraat 52, 8552 Moen
Omschrijving project:
verbouwen + uitbreiden van rijwoning
Periode openbaar onderzoek: 09/03/2018 tot 07/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_Quequin

Referentie omgevingsloket: OMV20180022105
Aanvrager: Abramo
Ligging: Blokellestraat 157H, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
hervergunning aanvraag van klasse 2 naar 1
Periode openbaar onderzoek: 09/03/2018 tot 07/04/2018
Bekendmaking bekijken:  bekendmaking_abramo

Referentie omgevingsloket: OMV2018003344
Aanvrager: Bayaert Ivan – Bayart Anne
Ligging: Diesveldstraat 42, 8553 Otegem
Omschrijving project:
bouwen van een aardappelloods en bouwen van een laad- en losruimte
Periode openbaar onderzoek: 09/03/2018 tot 07/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_bayart

Referentie omgevingsloket: OMV2018022225
Aanvrager: Robert Wood
Ligging: Klokkengietersstraat 11, 8551 Heestert
Omschrijving project:
bouwen van een carport
Periode openbaar onderzoek: 15/03/2018 tot 13/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_wood

Referentie omgevingsloket: OMV2018010416
Aanvrager: Vangheluwe Gregory – Ockier Liesbeth
Ligging: Paperrestraat 2, 8553 Otegem
Omschrijving project:
uitbreiden van een woning
Periode openbaar onderzoek: 16/03/2018 tot 14/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_vangheluwe-ockier

Referentie omgevingsloket :  OMV 2018010017
Aanvrager : Callens Bert
Ligging : Deerlijkstraat 185 te 8550 Zwevegem
Omschrijving  project : Regularisatie terreinaanlegwerken van opslagruimte met bureel
Periode Openbaar Onderzoek : 12/03/2018  tot 10/04/2018
Bekendmaking bekijken : bekendmaking_callens

Referentie omgevingsloket: OMV201801493 en OMV2018014977
Aanvrager: Vandenbroucke Jo  Ellestraat 243B  8550 Zwevegem
Ligging : Griekenlandlaan 8 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een tuinhuis + verlengen van bestaande afsluiting
Periode openbaar onderzoek: 15/03/2018 tot 13/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_vandenbroucke

Referentie omgevingsloket :  OMV 2018015312  - 2018/34
Aanvrager :  Dhr. Ruben ROGGE, Feys Hoevestraat 10 te 8550 Zwevegem
Ligging :  Feys Hoevestraat 10 te 8550 Zwevegem                                 
Omschrijving  project :  Bouwen van een garage / carport        
Periode Openbaar Onderzoek :  van 15/03/2018   tot 13/04/2018
Bekendmaking bekijken : bekendmaking_rogge       

Referentie omgevingsloket: OMV2018016074
Aanvrager: Declercq Renaat
Ligging: Ellestraat 108, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
bouwen van een muur
Periode openbaar onderzoek: 20/03/2018 tot 18/04/2018
Bekendmaking bekijken: bekendmaking_declercq 

Referentie omgevingsloket: OMV2018026856
Aanvrager:
Bruno callens
Ligging:
Kwadepoelstraat 64, 8550 Zwevegem
Omschrijving project:
geothermische boringen warmtepomp
Periode openbaar onderzoek:
19/03/2018 t.e.m. 17/04/2018
Bekendmaking bekijken:
bekendmaking_callens_bruno


Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: OMV2018000608
Aanvrager: D'Haenens Bram
Ligging: Lindelaan 16 te Zwevegem
Omschrijving project:
verbouwen woning
Datum beslissing: 19 februari 2018
Bekendmaking bekijken:  Aktename_melding_D'Haenens