Parkeren in het centrum van Zwevegem

De Blauwe zone in Zwevegem wordt voor onbepaalde tijd opgeschort

In een aantal straten in het centrum van Zwevegem is de parkeertijd beperkt (max. 2 uur) omdat ze in de blauwe zone liggen. In deze zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen. 
De zone wordt aangeduid door zoneborden die geplaatst zijn aan de grenzen van de zone. 

Wanneer de parkeerschijf gebruiken?

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie. 
Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur gratis parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Een onderbord geeft eventuele uitzonderingen aan.
Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet men de parkeerplaats verlaten hebben. 

Hoe de parkeerschijf gebruiken?

De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van een half uur. Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Komt men bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuift men de pijl op 12.30 uur. 
Leg de parkeerschijf tot slot duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen.  

Bewonerskaart

Bewoners gedomicilieerd in de blauwe zone kunnen gratis een bewonerskaart krijgen. Hierdoor kunnen zij – mits het voorleggen van de bewonerskaart – langdurig parkeren in de blauwe zone. 
Per woongelegenheid kan 1 bewonerskaart aangevraagd worden. Meerder nummerplaten kunnen op de kaart vermeld worden.

 Langparkeren

  1. Parkeren zonder gebruik van een parkeerschijf kan op volgende parkings:
  2. Statie (Otegemstraat): 20 beschikbare plaatsen
  3. Gambrinus (Otegemstraat): 60 beschikbare plaatsen
  4. Sportcentrum (Bekaertstraat): 350 beschikbare plaatsen
  5. Kerkhof + Schietstand: 50-60 beschikbare plaatsen
  6. Parking Theater (inrit via Avelgemstraat): 150 beschikbare plaatsen

 Reglement paarkeerkaarten

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Zie http://www.zwevegem.be/producten/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap