Pensioenen

Rustpensioen voor werknemers

Als je werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector hebt gewerk

Rustpensioen voor zelfstandigen

Als je zelfstandige of helper was in België, kun je in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Overlevingspensioen voor werknemers

De overlevende echtgenoot, zowel man als vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoo

Overlevingspensioen voor zelfstandigen

De overlevende echtgenoot, zowel man als vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoo

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële uitkering voor ouderen die niet over voldoende middelen beschikk

Voorlopige pensioenberekening

De maand volgend op de maand van je 55ste verjaardag krijg je, als je in België woont (zonder dat je een aanvraag indient