Dienstverlening

Dienstverleningaflopend sorteren Thema
De aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie wonen
Aangepast vervoer in West Vlaanderen
Aangifte Geboorte burger
Aangifte geleden schade
Aangifte Overlijden burger
Aankomst in België (tijdelijk verblijf) reizen
Aanvraag assistentiewoning welzijn
Aanvraag Belgische Nationaliteit burger
Aanvraag speel- of sneeuwstraat
Aanvullende financiële steun welzijn
Aardgas - minimale levering
Actief 50+
Adoptie burger
Adreswijziging burger
Afkoppeling en scheiding hemelwater/afvalwater milieu
Afschriften en uittreksels uit een echtscheidingsakte
Afschriften en uittreksels uit een huwelijksakte burger
Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte burger
Afschriften en uittreksels van een Geboorteakte burger
Afschriften van een Adoptieakte
Afstamming burger
Algemene info energiezuinig bouwen in Zwevegem milieu
Algemene Politieverordening
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister wonen
Aquajogging sport
Aquaspinning sport
Arbeidstrajectbegeleiding
Arbeidstrajectbegeleiding voor OCMW-cliënteel
Arbeidszorg
Bedrijfsbewegwijzering ondernemen
Bedrijvengids ondernemen
Beëindigen wettelijke samenwoning burger
Begraafplaatsen
Belastingvoordeel voor de auto van personen met een handicap welzijn
Bemiddeling bij uithuiszetting
Bereken en verklein je ecologische voetafdruk milieu
Beroepsopleidingen leren
Beroepswijziging
Bewijs van Gezinssamenstelling burger
Bewijs van Leven burger
Bewijs van Nationaliteit burger
Bewijs van Wettelijke Samenwoning
Bewijs van Woonst/Hoofdverblijfplaats burger
Blokken in de bib
Boeken aanvragen in andere bibliotheken (IBL) bibliotheek
Boekstart en boekbaby's bibliotheek
Boeren op een kruispunt
Borgstelling voor verblijfskosten in een woonzorgcentrum welzijn
Budgetbegeleiding - schuldbemiddeling welzijn
Buitenschoolse kinderopvang jeugd
Collectieve schuldenregeling welzijn
Concessies burger
Conformiteitsattest aanvragen wonen
Criteria uitbreidingsronde Kind & Gezin
Cultureel abonnement
Cursussen cultuur
Dagverzorgingscentrum De Zilverberk
Daisyboeken bibliotheek
Dakisolatie
De aanvullende gemeentelijke renovatiepremie wonen
De aanvullende gemeentelijke verbeteringspremie
De gemeentelijke premie voor wonen boven winkels wonen
De kringloopwinkel Zwevegem
De Premiezoeker
De Rechtenverkenner
Dienstreglement bibliotheek
Digitale fundels: e-boeken voor kleuters en eerste lezertjes
Dwarsliggers
E-reader
Echtscheiding burger
Ecologische voetafdruk milieu
Elektronische identiteitskaart burger
Energielening
EnergiePrestatieCertificaat (EPC) wonen
Energiescan
Erkenning culturele vereniging cultuur
Erkenning van een kind burger
Erkenning wijkvereniging/wijkcomité cultuur
European Disability Card (EDC)
Europees rijbewijs burger
Europees rijbewijs met rijgeschiktheid
Europees rijbewijs met vakbekwaamheid
Evenement kenbaar maken op de website cultuur
Financiële steun aan vreemdelingen welzijn
Forfaitaire toelage chronisch zieken welzijn
Fuifzaal Transfo jeugd
Fundels bibliotheek
Geboorte- of adoptiepakket burger
Gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden welzijn
Gedeeld Verblijf
Gemeentelijke administratieve sancties
Gemeentelijke tegemoetkoming adviesverlening/planadvies meegroeiwonen wonen
Gemeentelijke zorgtoelage 21+. welzijn
Gemeentelijke zorgtoelage 21-. welzijn
Gemeenteschool Heestert
Gemeenteschool St-Denijs
Gevonden fietsen mobiliteit
Glasbollen afval
Gratis huisvuilzakken in het kader van zorg en opvoeding: grote gezinnen. welzijn
Gratis huisvuilzakken in het kader van zorg en opvoeding: kinderopvangvoorzieningen. welzijn
Gratis huisvuilzakken in het kader van zorg en opvoeding: personen met een bepaald ziektebeeld.
Gratis meldnummer
Groen- en bebloemingsactie Groen en natuur
Groenafval afval
Grof huisvuil afval
Hondenpoep afval
Huisvuil / PMD / PK afval
Huurwaarborg wonen
Huwelijk burger
ICAO Criteria
Inburgering
Individueel advies brandpreventie in woning
Individuele Behandeling van afvalwater (IBA's) Reglement + subsidies milieu
Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming ondernemen
Inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) burger
Info, advies en doorverwijzing door maatschappelijk werker (OCMW) welzijn
Infogids Zwevegem burger
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) welzijn
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap welzijn
Inschrijving als werkzoekende
Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten
Internationaal rijbewijs burger
Jeugdsubsidies jeugd
Jubileum
Kaart kosteloze begeleider welzijn
Kabouterpad milieu
Kadervorming in het jeugdwerk jeugd
Kids-Id voor -12 jarigen burger
Kinder- en jeugdjury Vlaanderen bibliotheek
Klasbezoeken bibliotheek
Kortverblijf in WZC Sint-Amand
Krantenarchief bibliotheek
Langdurig verblijf
Langdurige opname in WZC Sint-Amand welzijn
Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie welzijn
Leerkrachtendatabank
Legaliseren of wettigen handtekening
LEIF kaart
Leurkaart - Hulpleurkaart ondernemen
Lokale Adviescommissie voor water, gas of elektriciteit (LAC) welzijn
Maaltijden aan huis thuiszorg
Maaltijden in ons restaurant welzijn
Malpertus
Meldingen Website
Meldingskaart burger
Mijn Bibliotheek bibliotheek
Milieuklachten milieu
Naamswijziging burger
Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (blinden en slechtzienden) welzijn
Nieuwe pin- en pukcode
Nieuwsbrief
Nutsvoorzieningen
O.C. De Spoele Otegem
O.C. Ter Streye
Omwisseling buitenlands rijbewijs
Onderhoud van openbaar groen door particulieren Groen en natuur
Ontvang alle brieven van de bib via e-mail bibliotheek
Op zoek naar vrijwilligers
Op zoek naar vrijwilligerwerk
Openbaarheid van bestuur burger
Openbare verlichting
Ophaling huisvuil afval
Oplaadpunt budgetmeter welzijn
Opleiding fuifbuddy jeugd
Opleidingscheques
Overlevingspensioen voor werknemers welzijn
Overlevingspensioen voor zelfstandigen welzijn
Parkeerkaart voor aannemers mobiliteit
Parkeerkaart voor bewoners mobiliteit
Parkeerkaart voor personen met een handicap welzijn
Parkeerkaart voor zorgverstrekkers mobiliteit
Parkeerplaats voor personen met een handicap
Parkeerverbodsborden huren mobiliteit
Pré en/of Postnatale oefeningen sport
Prijzen WZC Sint-Amand
Raadplegen en uittreksels bevolkingsregisters
Rattenbestrijding Groen en natuur
Rechtsbijstand welzijn
Referentieadres burger
Regenboog Eiland & Plonkasaurus: speelplezier in het Zwembad sport
Reispas burger
Reistoelating Minderjarigen
Reservatie van bibliotheekmaterialen bibliotheek
Rioolaansluitingen in Zwevegem door de VMW wonen
Rustpensioen voor werknemers welzijn
Rustpensioen voor zelfstandigen welzijn
Schade aan openbaar domein burger
Schoolverlaters
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit welzijn
Sociaal telefoontarief welzijn
Sociale Organisaties (Sociale Kaart)
Sociale tewerkstelling - art. 60§7
Socio-culturele participatie welzijn
Solliciteren bij het gemeentebestuur/OCMW Zwevegem
Sportkampen sport
Start to Run sport
Starterscontract
Stel je vraag aan de bib bibliotheek
Stemmen bij verkiezingen
Stratenplan burger
Studentenjob
Studietoelagen leren
Subsidiereglement "Premie voor vestiging van een winkel om een minimumaanbod te voorzien"
Subsidiereglement acties Vlaanderen Feest
Subsidies groenbedekking Landbouw
Subsidies kleine landschapselementen Landbouw
Subsidies lokale economie
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden welzijn
Themapakketten bibliotheek
Thuisbegeleiding welzijn
Tijdelijk onderdak wonen
Toelating kermisattracties ondernemen
Trajectwerking voor werkzoekenden of mensen op zoek naar ander werk
Transfo, huurvoorwaarden en tarieven toerisme
Treinbiljet tegen een verminderde prijs voor sollicitanten
Uitleenhistoriek bijhouden bibliotheek
UiTPAS jeugd
Uittreksel Strafregister (bewijs Goed Gedrag en Zeden) burger
Vacaturelijn voor werkgevers
Vakantieparticipatie toerisme
Verbintenis tot tenlasteneming welzijn
Vergaderzalen Sportpunt 1
Vergunning sterke dranken ondernemen
Vergunning voor het plaatsen van een kansspel ondernemen
Verhuizen naar het buitenland wonen
Verhuur Feestmateriaal burger
Verhuur lokalen Jeugdcentrum De Brug jeugd
Verlengen uitleentermijn bibliotheek
Verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart (E-Id & Kids-Id) burger
Verlies of diefstal van de reispas
Verlies of diefstal van het (voorlopig) rijbewijs burger
Vermindering abonnementsgeld kabel-tv welzijn
Vermindering inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs
Verwarmingstoelage welzijn
Verzekering gewaarborgd wonen Vlaams Gewest aanvragen wonen
Vlaamse zorgverzekering welzijn
VLAREBO (Vlaamse milieuwetgeving betreffende de Bodem) milieu
Voedselbank - Food 4 All welzijn
Volmacht/verontschuldiging verkiezingen
Voorlezen bibliotheek
Voorlopig rijbewijs 18 maand (zonder begeleider) burger
Voorlopig rijbewijs 36 maand (met begeleider) burger
Voorlopig rijbewijs model 3 burger
Voorlopige identiteitskaart (E-Id & Kids-Id)
Voorlopige pensioenberekening welzijn
Voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen en op loon welzijn
Voorstellen van burgers aan gemeenteraad burger
Vreugdeschoten burger
Vrijstelling draagplicht autogordel welzijn
Vrijstelling saneringsbijdrage water welzijn
Vrijwilliger worden?
Wegwijs in thuiszorg thuiszorg
Wekelijkse dinsdagmarkt ondernemen
Werken in WZC Sint-Amand
Werking containerpark milieu
Wettelijke samenwoning burger
Wijk Centrum - Europawijk noord - Kappaert zuid
Wijk Centrum - Kappaert
Wijk Centrum - Kreupel - Kapel Milanen - Lindewijk - Bakkerijtje
Wijk Centrum - Losschaard
Wijk Centrum, Europawijk en Knokke
Wijk Heestert - Otegem
Wijk Sint-Denijs en Moen
Wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling burger
Wilsverklaring inzake euthanasie burger
Wilsverklaring inzake orgaantransplantatie burger
Woonadvies
ZAFE Veilig fuiven jeugd
Zwevegemse kadobon ondernemen