Aanvullende financiële steun

Onverwachte kosten? Een te hoge factuur? Wanneer je een laag inkomen hebt, kan je misschien bij het OCMW terecht voor financiële steun of een kleine lening. We bekijken elke aanvraag individueel.

We kunnen volgende vormen van steun geven:

  • tussenkomst in hospitalisatiekosten,
  • tussenkomst bij kosten van medicatie,
  • tussenkomst bij begrafeniskosten, 
  • tussenkomst bij kosten van een onthaaltehuis,
  • het geven van een verwarmingstoelage,
  • ...

Kom langs bij het OCMW om je probleem voor te leggen. Jouw maatschappelijk werker schat je situatie in en begeleidt je bij de verdere aanvraag. Daarnaast kunnen we je begeleiden om je sociaal-financiële situatie te verbeteren.

Voorwaarden
  • Je hebt een laag inkomen.
  • Je woont in Zwevegem.
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Een overzicht van je inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden.