Algemene Politieverordening (APV)

Het gemeentebestuur heeft de taak zijn inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie en in te staan voor de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust.

Afspraken zijn door het gemeentebestuur opgenomen in een algemeen politiereglement of algemene politieverordening.

Je leest er alles over in de meest recente versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2018.

(dd. 27 juni 2016)

De bijlagen bij de algemene politieverordening vind je in de volgende pdf-bestanden:

bijlage I: Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

bijlage II, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

bijlage III. Reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en/of het openbaar domein

Inbreuken op het politiereglement kunnen via een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) gesanctioneerd worden.

Vanaf 1 juli 2016 worden ook een aantal inbreuken op stilstaan en parkeren opgenomen binnen GAS. Deze kunt u terugvinden in de Bijzondere Politieverordening, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2018: