Borgstelling voor verblijfskosten in een woonzorgcentrum

Wanneer je in een woonzorgcentrum verblijft, kan de factuur hoog oplopen. De meeste woonzorgcentra vragen dan ook een borgstelling wanneer je opgenomen wordt.

Heb je niemand die je kan helpen bij deze administratie? Of heb je niet voldoende financiële reserves?

Dan kunnen wij je ondersteunen en deze borg stellen voor jou. Het OCMW kan dan ook bijspringen in de verblijfskosten en medische kosten.

Voorwaarden
  • Je hebt je domicilie in Zwevegem.
  • Je financiële middelen zijn niet toereikend
  • Je verblijft in een woonzorgcentrum, in Zwevegem of daarbuiten.
Wat moet je meenemen?
  • Bewijzen van inkomsten, uitgaven, eigendommen en spaargeld
  • Indien een ander rusthuis dan Zwevegem:  een bewijs van de dagprijs van het rusthuis
  • Gegevens van je contactpersonen