Dagverzorgingscentrum De Zilverberk

Wat is een dagverzorgingscentrum (DVC)? 

In een dagverzorgingscentrum kunnen ouderen overdag terecht voor opvang, verzorging en zinvolle dagbesteding.
Het DVC heeft een thuisondersteunende functie.  Via opvang in het centrum worden familie en andere mantelzorgers ontlast. Men krijgt ademruimte en de zorg voor de oudere thuis kan langer volgehouden worden.
Naast de opvang biedt het DVC ook hygiënische en verpleegkundige zorgen aan, zoals wondzorg, inspuitingen, een bad nemen,…
Ergotherapeut, verpleegkundige en zorgkundigen zorgen voor een zinvolle dagbesteding. De bezoekers van het DVC kunnen vrijblijvend deelnemen aan allerhande activiteiten.

Voor wie?

Thuiswonende ouderen die geen intensieve medische controle nodig hebben, maar wel nood hebben aan (re)activering, verzorging, toezicht, begeleiding en/of sociaal contact.
Zowel valide, fysiek zorgbehoevende als personen met dementie kunnen terecht in het DVC.  

Zorg op maat

Er is vanuit het zorgteam contact met de thuishulp en/of huisarts. Op die manier kunnen wij een goede zorgopvolging garanderen en de zorg op elkaar afstemmen, dit met als doel de bezoeker langer in de thuissituatie te laten blijven.  

De bezoeker kan binnen het DVC beroep doen op betalende faciliteiten van het woonzorgcentrum zoals kinesitherapie, kapper, pedicure, sociale dienst,… 

Een dag in het dagcentrum 

 • Wij onthalen de bezoeker vanaf 8 u. met een heerlijke kop koffie of thee.  
 • In de voormiddag beginnen we met het doornemen van de actualiteit zoals het lezen van de krant. Dagelijks maken wij ook, met hulp van de bezoeker, verse soep. 
 • ‘s Middags serveren wij soep en een hoofdgerecht met drank naar keuze. 
 • Na het middagmaal is er een rustpauze voorzien in één van onze comfortabele relaxzetels. 
 • Na de middag starten wij met koffie met een zelfgemaakte versnapering, gevolgd door een namiddagactiviteit (kaarten, knutselen, een gezelschapsspel spelen, quiz, muzikale namiddag,…)  
 • Om  16 u. eindigt de activiteit en tussen 16 u. en 17 u. wordt het vertrek naar huis ingezet. 

Kostprijs 

 • Volledige dag: €21.18 
 • Halve dag met middagmaal: €13.31
 • Halve dag zonder middagmaal: €7.86
 • Vervoer: €3,36 per rit
 • Extra kilometervergoeding buiten Groot-Zwevegem: €0,45/km

Interesse?

Wenst u meer informatie of wenst u zich in te schrijven?
sociale dienst
Otegemstraat 75
8550 Zwevegem 
Tel.: 056 28 53 00
sociale.dienst.wzc@ocmw.zwevegem.be