De aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie

De aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie

Doelstelling: Bestaande woningen op het grondgebied van Zwevegem renoveren.

Voorwaarden:

  • Vlaamse aanpassingspremie ontvangen hebben.
  • Geen gemeentelijke aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw ontvangen hebben in de voorafgaande 10 jaar.
  • Aanvraag (ingevuld aanvraagformulier + kopie berichtgeving effectieve uitbetaling gewestelijke aanpassingspremie + kopie rekeninguittreksel als bewijs van effectieve betaling) bij gemeentebestuur ingediend binnen 6 maand na definitieve toekenning van gewestelijke aanpassingspremie (datum van betaling vermeld op rekeninguittreksel telt).

Bedrag: 25% van de toegekende Vlaamse aanpassingspremie.

Inwerkingtreding: vanaf 1 juni 2013.

Kosten

Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke aanpassingspremie kan gratis afgehaald worden op de dienst ruimtelijke ordening en huisvesting.

De verzendingskosten van de aanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Wat moet je meenemen?
  • Het ingevulde aanvraagformulier aanpassingspremie
  • Een kopie van de berichtgeving over de effectieve uitbetaling van de gewestelijke aanpassingspremie
  • Een kopie van het rekeninguittreksle als bewijs van effectieve betaling van de gewestelijke aanpassingspremie