Erkenning culturele vereniging

Verenigingen die een culturele werking ontwikkelen binnen Zwevegem kunnen worden erkend als culturele vereniging. De culturele raad behandelt de aanvraag. Erkende culturele verenigingen kunnen een subsidie bekomen voor hun jaarwerking op basis van een activiteitenverslag. De formulieren worden automatisch bezorgd aan de betrokken verenigingen. Aanvragen tot erkenning dienen gericht te worden naar de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem. Aanvraagformulier. Zie hieronder.