Gemeentelijke zorgtoelage 21+.

Er wordt een gemeentelijke zorgtoelage 21+ verleend, als ondersteuning en bemoediging, aan een persoon die in een opstartende zorgsituatie verkeert.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de dienst burger en welzijn.

De gemeentelijke zorgtoelage 21+ bedraagt (cfr. reglement):

  • € 25 euro/maand

De toelage wordt jaarlijks uitbetaald.

Voorwaarden
  • Betrokkene moet 21 jaar of ouder zijn
  • De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt aan de hand van een zorgscore (met name de BEL-FOTO die ook wordt gebruikt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering). Zorgscores van 28 t.e.m. 34 komen in aanmerking voor de gemeentelijke zorgtoelage. Een zorgbehoevende die 35 of meer scoort, wordt doorverwezen voor een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.
  • De zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV