Huisvuil / PMD / PK

RESTAFVALZAK

Huisvuil of huishoudelijk restafval wordt wekelijks opgehaald in huisvuilzakken.
Grote afvalzakken: 1,70 euro/zak (verpakking van 10 stuks)
Kleine afvalzakken: 1 euro/zak (verpakking van 10 stuks)

Nieuwe restafvalzakken

Sinds 1 september 2020 zijn er nieuwe restafvalzakken. De witte zakken worden vervangen door grijze exemplaren die grotendeels vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek. De restafvalzakken worden iets duurder.

Kostprijs

De prijs die je betaalt voor de afvalzakken dient om de verwerking van het restafval te bekostigen. Hierachter schuilt het principe dat “de vervuiler betaalt”. Op die manier worden inwoners gesensibiliseerd om goed te sorteren en afval te beperken. De meerkost voor de inwoners wordt gecompenseerd door het invoeren van de goedkopere  PMD-zakken (blauwe zak). Daarin kan je plastiekverpakkingen, folies, drankkartons en metaalverpakkingen kwijt.  Nog sorteertwijfels? klik hier.
Een kleine afvalzak heeft een volume van 40 liter en kost 1 euro per stuk. De grote afvalzak heeft een volume van 60 liter en kost 1,7 euro per stuk. De prijs van de  PMD- zak (blauwe zak) blijft 0,15 euro per zak.

Besparen

Als je de goedkope PMD (blauwe zak)  correct gebruikt, kan je heel wat afval uit de restafvalzak houden. Wil je nog meer besparen? Composteer dan je groente- en tuinafval. Als je composteert en goed sorteert, hou je 40% van je afval uit de restafvalzak.

Gebruik witte restafvalzakken niet meer toegelaten

Sedert 30 november 2020 werden de witte restafvalzakken vervangen door grijze restafvalzakken.  Deze aanpak zorgt ervoor dat er meer wordt ingezet op selectieve inzameling van verschillende afvalstromen en komt ten goede aan de ergonomie van de vuilnisophalers.

PMD (blauwe zak)

De PMD zakken worden tweewekelijks aan huis opgehaald.
Deze zakken kosten 0,15 euro/zak (verpakking van 20 stuks).

PAPIER EN KARTON

Papier en Karton (PK) kan je samengebonden of in een kartonnen doos aanbieden.

Om de 2 weken wordt het PMD en het Papier en Karton samen opgehaald.

Zit je nog met vragen :”welke zakken mag ik deze week buiten zetten?” De digitale ophaalkalender maakt het je gemakkelijk, deze kun je terug vinden op de website van Imog : https://www.imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender/

Nog vragen in verband met de nieuwe restafvalzakken : deze vind je door op volgende link te klikken:  https://www.imog.be/afval-inzamelen/nieuwe-restafvalzakken/