Meldingskaart

Heb je:

  • een vraag om informatie
  • meldingen omtrent een of ander (bv. overlast, vandalisme, sluikstort, schade aan de openbare weg, ...)
  • suggesties
  • bezwaren
  • bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen

Een meldkaart kan je steeds bezorgen in het Gemeentepunt (Blokkestraat 29 bus 1, Zwevegem) of op de bibus.
Je kan ook een melding doen via het gratis nummer  0800 1 8550.