Meldingskaart

Heb je:

  • Een vraag om informatie?
  • Meldingen omtrent een of ander (bv. overlast, vandalisme, sluikstort, schade aan de openbare weg, ...)?
  • Suggesties?
  • Bezwaren?
  • Bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen?

Een meldkaart indienen kan:

  • Fysiek in het Gemeentepunt (Blokkestraat 29 bus 1, Zwevegem) of op de bibus
  • Telefonisch via het gratis nummer  0800 1 8550
  • Online via onderstaand webformulier