Meldingskaart

Heeft u:

  • een vraag om informatie
  • meldingen omtrent een of ander (bvb overlast, vandalisme, sluikstort, schade aan de openbare weg, ...)
  • suggesties
  • bezwaren
  • bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen

Een meldkaart kan u steeds bezorgen in het Gemeentepunt (Blokkestraat 29 bus 1, Zwevegem) of op de Bibus.
Je kan ook een melding doen via het gratis nummer  0800 1 8550