Nieuwe pin- en pukcode

De elektronische identiteitskaart biedt de gebruiker ervan de mogelijkheid om zijn identiteit kenbaar te maken, te reizen in België en in landen van de Europese Unie, maar ook om een elektronische handtekening (authenticatie) te gebruiken die dezelfde juridische waarde heeft als die op papier. Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een pincode (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de code, via een document, naar de burger.
Indien je de pin- en pukcode niet meer kent en niet meer in het bezit bent van dit document kan je een nieuwe code aanvragen.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoef je niet noodzakelijk naar de dienst burgerzaken of de bibus te komen.
Je kan de nieuwe codes ook aanvragen via de website van FOD Binnenlandse Zaken of via burgerzaken@zwevegem.be 
Ongeveer 2 à 3 weken na aanvraag komen de nieuwe codes toe bij de dienst burgerzaken en word je gecontacteerd om deze codes af te halen bij deze dienst of de bibus.

Kosten
  • De (her)aanvraag van de nieuwe pin- en pukcode kost € 2