O.C. De Spoele Otegem info

Het gebruik van de infrastructuur wordt prioritair toegestaan aan de verenigingen van groot-Zwevegem. Sociaal-culturele activiteiten primeren op sportactiviteiten (in de cultuurzaal) na overleg en mits beslissing Dagelijks Bestuur.
In de polyvalente zaal (sporthal) legt de vzw de bezettingsregeling sport - niet-sport vast.

Aanvraag:

Wie over de infrastructuur van het O.C. De Spoele wenst te beschikken, moet een aanvraag richten tot de gemeentelijke sportdienst.
Deze aanvraag moet bevatten:

  • de naam en adres van de organisator(en) (ingeval de activiteit door een vereniging, instelling of groepering wordt georganiseerd, dan moet de naam, adres en telefoon- of gsm-nummer van de verantwoordelijke vermeld worden)
  • de gewenste infrastructuur en de juiste datum
  • de aard van de geplande activiteit
  • het gevraagde toegangsgeld
  • de datum, het uur van de voorbereiding van de activiteit, het aanvangsuur en het uur van de ontruiming van de lokalen.

zie aanvraagformulier onderaan.

Alle huurders, uitgezonderd de vaste sporters die enkel een borg betalen voor de ontvangen sleutels, betalen een waarborg.

Tijdstip van de aanvraag:

Voor wat betreft de culturele activiteiten en feesten in het O.C. De Spoele dient de aanvraag 3 maanden op voorhand te gebeuren, voor activiteiten in cafetaria en occasioneel sportgebruik in de sportzaal, 10 dagen op voorhand.
De vaste kalender voor sportactiviteiten wordt jaarlijks vastgelegd in overleg met de gemeentelijke sportdienst.

huurprijs – waarborg – betalingswijze:

zie Reglement Inwendige Orde OC De Spoele Otegem

Sleutels:

Voor iedere losse sportactiviteit wordt de sleutel door de verantwoordelijke van de vereniging afgehaald volgens afspraak bij Luc Demeurie en dit mits betaling van een waarborgsom van 25 €.
Er is een speciaal sleutelsysteem waarbij met de sleutel van een bepaald lokaal enkel dat lokaal en de voordeur kan worden geopend.
De sleutel voor los sportgebruik moet na iedere activiteit volgens afspraak bij Luc Demeurie teruggebracht worden. Dan wordt ook de waarborgsom van 25 € terugbetaald.
De sleutel voor het gebruik van feesten en nevenactiviteiten wordt eveneens afgehaald en teruggebracht bij Luc Demeurie - gsm: 0499 51 09 13. De vaste sportgebruikers krijgen een sleutel ter beschikking. Zij dragen de volle verantwoordelijkheid voor het ge(mis)bruik van deze sleutel.

Wat moet je meenemen?

contactgegevens incl. IBAN- en rijksregisternummer