Parkeerkaart voor personen met een handicap

De parkeerkaart is strikt persoonlijk en geeft recht op:

 • Parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
 • Onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • Gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, in gemeenten die het toestaan. In geval van twijfel kan je je best vooraf informeren bij de gemeente

De parkeerkaart kan aangevraagd worden door personen met een handicap die:

 • Een blijvende handicap vertonen van ten minste 80% of
 • Ten minste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of 
 • Twee punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden of 
 • Een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt of 
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen of 
 • Als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van tenminste 50%.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

Gezien de complexiteit van de wetgeving werkt de dienst eerstelijnszorg hieromtrent enkel op afspraak.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van FOD Sociale Zekerheid.

Wat moet je meenemen?
 • De identiteitskaart
 • Het bankrekeningnummer
 • De naam van je huisarts
 • Eventuele volmacht, indien de aanvrager zich niet kan verplaatsen