Rioolaansluitingen in Zwevegem door de VMW

Met aanvang op 1 september 2009 is de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) overgegaan tot het uitvoeren, coördineren en controleren van huisaansluitingen op de riolering binnen de gemeente Zwevegem.

Huisaansluitingen op de riolering dienen voortaan aangevraagd te worden via een aanvraagformulier waarbij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verder zal instaan voor een correcte aansluiting op de riolering. De kosten voor deze aansluiting zijn ten laste van de aanvrager.

-->

 

Voorwaarden

Procedure bij aansluiting op riolering :

  • Aanvraagformulier in te vullen door aanvrager (bij nieuwbouw of vernieuwing van huisaansluiting)
  • Aanvraagformulier overmaken aan VMW
  • VMW stuurt offerte naar aanvrager
  • Uitvoering van huisaansluiting door VMW na goedkeuring offerte
  • Controle der werken door VMW
  • Facturatie door VMW aan aanvrager
  • Digitale bijhouding door gemeente Zwevegem van huisaansluiting