Stemmen bij Federale, Vlaamse & Europese verkiezingen

Op 26 mei 2019 kiezen we de leden van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement en de leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden

Voor de verkiezing van het Vlaams Parlement:

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Vlaamse gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor de verkiezing van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers:

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Een in het buitenland verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaat op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Voor de verkiezing van het Europees Parlement:

Een Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Een in het buitenland (zowel binnen EU als buiten EU) verblijvende Belg die:

 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
 • Verblijft in een lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019 of
 • Verblijft in een lidstaat van de Europese Unie maar gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn/haar consulaat om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing op 1 maart 2019 of
 • Verblijft buiten de Europese Unie en ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgisch consulaat  op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Alsook een onderdaan van een land van de Europese Unie die in België verblijft:

 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
Wat moet je meenemen?

Iedere persoon die op de kiezerslijst is ingeschreven, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Je brengt dan op de dag van de verkiezingen de volgende documenten mee:

 • Je oproepingsbrief
 • Je identiteitskaart
Extra informatie

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen.
Wil je toch je stem laten gelden, ondanks afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.
Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, vind je hier.