Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij/zij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  • Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  • Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  • Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  • Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde)
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde)
Wat moet je meenemen?

Iedere persoon die op de kiezerslijst is ingeschreven, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Eenmaal hij/zij zich geregistreerd heeft, is hij/zij eveneens verplicht te stemmen.

Je brengt dan op de dag van de verkiezingen de volgende documenten mee:

  • Je oproepingsbrief
  • Je identiteitskaart
Extra informatie

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen.
Wil je toch je stem laten gelden, ondanks afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.
Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, vind je hier.