Subsidies groenbedekking

Als professionele land- en tuinbouwer kun je een toelage van € 25/ha krijgen bij inzaai van groenbedekkers.
Groenbedekking helpt erosie voorkomen en raden we aan op erosiegevoelige terreinen.

Voorwaarden

- je bent professioneel landbouwer of tuinbouwer
- je zaait groenbedekkers in op Zwevegems landbouwgebied

Wat moet je meebrengen?

- kopie van de orthofotoplans 2017 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem.
- kopie van de digitale verzamelaanvraag 2017 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2016 van de percelen met groenbedekking.
- kopie van de factuur opgesteld in 2017 van de zaadleveringen.

Wetgeving of reglement

Meer info

Je kan hiervoor bij ons terecht op 13, 14 en 16 november en 20, 21 en 23 november, telkens van 09 u tot 12 u.

Verantwoordelijke dienst

Blokkestraat 29 bus 1
8550
Zwevegem
056 76 57 00
Nu gesloten
09:00 - 12:30
Alles weergeven