Subsidies groenbedekking

Als professionele land- en tuinbouwer kun je een toelage van € 25/ha krijgen bij inzaai van groenbedekkers.
Groenbedekking helpt erosie voorkomen en raden we aan op erosiegevoelige terreinen.

Voorwaarden

- je bent professioneel landbouwer of tuinbouwer
- je zaait groenbedekkers in op Zwevegems landbouwgebied

Wat moet je meenemen?

- kopie van de orthofotoplans 2019 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem.
- kopie van de digitale verzamelaanvraag 2019 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2019 van de percelen met groenbedekking.
- kopie van de factuur opgesteld in 2019 van de zaadleveringen.

Extra informatie

Je kan hiervoor bij ons terecht op 12, 13 en 14 november en 20 - 21 november, telkens van 09 u tot 12 u.