Subsidies groenbedekking

Als professionele land- en tuinbouwer kun je een toelage van € 25/ha krijgen bij inzaai van groenbedekkers.
Groenbedekking helpt erosie voorkomen en raden we aan op erosiegevoelige terreinen.

opgelet! Gezien de corona maatregelen vragen we niet onnodig langs te komen op het gemeentepunt.
Vandaar de vraag om uw aanvragen te mailen of op te sturen.
 

vanaf 1/10/2020 tot 31/10/2020 kan je de aanvragen indienen.

Wat stuur je op?

- kopie van de orthofotoplans 2020 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem.
- kopie van de digitale verzamelaanvraag 2020 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2020 van de  percelen met groenbedekking.
- kopie van de factuur opgesteld in 2020 van de zaadleveringen.

Voorwaarden

- je bent professioneel landbouwer of tuinbouwer
- je zaait groenbedekkers in op Zwevegems landbouwgebied

Extra informatie

Je kan hiervoor het aanvraag formulier afdrukken of opvragen bij Liesbeth.
Dit ingevulde formulier en een kopie van de 3 andere documenten mag je opsturen naar:

tav Liesbeth Vander Beken
Gemeentepunt Zwevegem
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem

of mailen kan naar schattingscommissie@zwevegem.be