Subsidies groenbedekking

Als professionele land- en tuinbouwer kun je een toelage van € 25/ha krijgen bij inzaai van groenbedekkers.
Groenbedekking helpt erosie voorkomen en raden we aan op erosiegevoelige terreinen.

Voorwaarden

- je bent professioneel landbouwer of tuinbouwer
- je zaait groenbedekkers in op Zwevegems landbouwgebied

Wat moet je meenemen?

- kopie van de orthofotoplans 2018 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem.
- kopie van de digitale verzamelaanvraag 2018 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2018 van de percelen met groenbedekking.
- kopie van de factuur opgesteld in 2018 van de zaadleveringen.

Extra informatie

Je kan hiervoor bij ons terecht op 13, 14 en 15 november en 20, 21 en 23 november, telkens van 09 u tot 12 u.