Subsidies voor (socio-)culturele verenigingen

Erkende (via basiserkenning) culturele verenigingen kunnen een subsidie bekomen voor hun jaarwerking op basis van een activiteitenverslag. De formulieren worden automatisch bezorgd aan de betrokken verenigingen.

Aanvragen tot erkenning dienen gericht te worden naar de gemeentelijke adviesraad cultuur & bibliotheek, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem. Of via cultuur@zwevegem.be