Tijdelijk onderdak

Ben je dakloos door een noodsituatie? Dreig je uit je woning gezet te worden?

Contacteer ons zo snel mogelijk. Samen zoeken we naar een oplossing. We hebben zelf enkele crisiswoningen waar je misschien terecht kunt. Kan dat niet, dan gaan we samen met jou op zoek naar een gepaste crisiswoning in de regio rond Kortrijk.

Voorwaarden
  • Je hebt acute problemen waardoor je dakloos bent, of dreigt te worden.
  • Je verblijft of verbleef op het grondgebied van Zwevegem.
Kosten

De kostprijs varieert volgens het soort woning.

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart