Verlies of diefstal van het (voorlopig) rijbewijs

Bij verlies, diefstal, beschadiging of niet-gelijkende foto moet je een nieuw (voorlopig) rijbewijs aanvragen.

Meld het verlies of de diefstal van het Belgische of Europese rijbewijs zo snel mogelijk in bij de dienst burgerzaken.
De dienst burgerzaken levert een bewijs af van aangifte van verlies of diefstal van het rijbewijs.
Deed je de aangifte van verlies of diefstal in het buitenland, dan moet je dit opnieuw doen bij de dienst burgerzaken.

Voor de heraanvraag van het (voorlopig) rijbewijs kom je langs bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.
Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 week.
De loketbediende zal je vertellen wanneer je het rijbewijs kan afhalen bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.

Indien je, na de aanvraag van een nieuw rijbewijs, toch nog het oude rijbewijs terugvindt, dan is dit oude rijbewijs NIET MEER GELDIG maar moet dit rijbewijs WEL ingediend worden bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.

Kosten

De aangifte van verlies of diefstal van je rijbewijs is gratis.

Je zal wel moeten instaan voor de kost van een nieuw (voorlopig) rijbewijs.

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart
  • Het attest van verlies of diefstal van het rijbewijs
  • Het vorige rijbewijs (bij beschadiging of niet-gelijkende foto)
  • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (E-Id) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet wel een pasfoto volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

Maak een afspraak