Volmacht/verontschuldiging bij Federale, Vlaamse & Europese verkiezingen

In België is er opkomstplicht, wat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je bijvoorbeeld in een ander land. Als je niet kan gaan stemmen, dien je bewijzen of attesten te bezorgen die je afwezigheid verantwoorden. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.

Voorwaarden

In volgende gevallen kan je een volmacht geven of je verontschuldigen:

Reden van afwezigheid Bewijs van afwezigheid
Je bent ziek of te zwak

Doktersattest

Beroepsredenen

Werknemers: attest van je werkgever
Zelfstandigen: attest waaruit de uitoefening van je beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt, afgegeven door de gemeente

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger

Attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt, afgegeven door de gemeente

Toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

Attest van de directie van de strafinrichting

Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging

Attest van de religieuze overheid

Studieredenen

Attest van de directie van je school

Je bent in het buitenland om privéredenen / vakantie

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de gemeente

Voor een reis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden in het stadhuis vóór 26 mei 2019 met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden, er is dus maar één volmacht per volmachtkrijger
Wat moet je meenemen?

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier terugvinden op de website van FOD Binnenlandse Zaken of gratis aanvragen bij het gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend, samen met het bewijs van afwezigheid, aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • Het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier
  • Het bewijs van afwezigheid
  • Zijn/haar eigen oproepingsbrief
  • Zijn/haar eigen identiteitskaart
  • De oproepingsbrief van de volmachtgever
Extra informatie

Verontschuldiging

Geef je oproepingsbrief, samen met je bewijs van afwezigheid, af of verstuur deze documenten per post naar de dienst Burgerzaken, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem.

Opgelet

Voor het verkrijgen van een bewijs van afwezigheid afgegeven door de gemeente, kom je persoonlijk naar de dienst Burgerzaken.
Breng documenten mee waaruit we kunnen afleiden dat je inderdaad:

  • Zelfstandige bent
  • Schipper, marktkramer of kermisreiziger bent
  • Op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft om privéredenen/vakantie (bv. vliegtickets)