Voorlopig rijbewijs 18 maand (zonder begeleider)

Het voorlopig rijbewijs 18 maand is enkel geldig voor categorie B met een geldigheidsduur van maximum 18 maanden.
Het praktisch examen is ten vroegste mogelijk 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rijinstructeur (auto van rijschool) of met een begeleider (eigen auto).

Voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs kom je langs bij de dienst burgerzaken en / of de bibus.
Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 week.
De loketbediende zal je vertellen wanneer je het rijbewijs kan afhalen bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.

Voorwaarden

De aanvrager moet:

 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • 20 uren praktisch onderricht gevolgd hebben bij een rijschool

De begeleider moet:

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • minstens 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs categorie B
 • de laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn wegens ernstige verkeersovertredingen
 • het verplichte begeleidersattest voorleggen van 3 uur gevolgde vorming bij een erkende rijschool

Opgepast: de dienst burgerzaken en samenleving controleert de voorwaarden om als begeleider te kunnen fungeren via een speciaal formulier.
Indien de kandidaat-begeleider uit een andere gemeente/stad komt, dan zal je daar dit formulier moeten laten ondertekenen.

Kosten

Voor het voorlopig rijbewijs betaal je bij voorkeur met bancontact (opgelet: op de bibus kan je enkel cash betalen):

 • het eenheidstarief: € 25
Wat moet je meenemen?
 • De identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier met stempel van het examencentrum, verkregen na het slagen voor het theoretisch examen
 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool dat bewijst dat er 20 uren praktijkonderricht werden gevolgd
 • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (E-Id) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

Maak een afspraak (aanvraag voorlopig rijbewijs)

Maak een afspraak (afhalen voorlopig rijbewijs)