Voorlopig rijbewijs model 3

Het voorlopig rijbewijs model 3 is geldig voor alle categorieën, uitgezonderd categorie B.
Dit rijbewijs laat de leerling-bestuurder toe om, enkel met de begeleider die vermeld wordt op het voorlopig rijbewijs, te oefenen met het desbetreffende voertuig.

Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een rijschool dan zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie.
Het praktisch examen is ten vroegste mogelijk 1 maand na uitreiking van het voorlopig rijbewijs.

Voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs kom je langs bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.
Houd rekening met een leveringstermijn van ongeveer 1 week.
De loketbediende zal je vertellen wanneer je het rijbewijs kan afhalen bij de dienst burgerzaken en samenleving of de bibus.

Voorwaarden

De aanvrager moet:

  • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

De begeleider moet:

  • beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden
  • minstens 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs in de desbetreffende categorie
  • de laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn wegens ernstige verkeersovertredingen

Opgepast: de dienst burgerzaken en samenleving controleert de voorwaarden om als begeleider te kunnen fungeren via een speciaal formulier.
Indien de kandidaat-begeleider uit een andere gemeente/stad komt, dan zal je daar dit formulier moeten laten ondertekenen.

Kosten

Voor het voorlopig rijbewijs betaal je bij voorkeur met bancontact (opgelet: op de bibus kan je enkel cash betalen):

  • het eenheidstarief: € 25
Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart
  • Het aanvraagformulier met stempel van het examencentrum, verkregen na het slagen voor het theoretisch examen
  • Eventueel bekwaamheidsattest van de rijschool dat de gevolgde uren bewijst (afhankelijk van de categorie)
  • Eventueel medisch attest (afhankelijk van de categorie)
  • De pasfoto zal, samen met de handtekening, van de elektronische identiteitskaart (E-Id) gerecupereerd worden tenzij de foto niet meer gelijkend is, dan moet een pasfoto volgens de recentste richtlijnen meegebracht worden. Dit betekent dat je ook zal moeten instaan voor de kosten van de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

Maak een afspraak (aanvraag voorlopig rijbewijs)

Maak een afspraak (afhalen voorlopig rijbewijs)