Voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen en op loon

Laten je sociale zekerheidsuitkeringen te lang op zich wachten? Slaagt je werkgever er niet langer in je loon op tijd te betalen? Misschien kan het OCMW hierop een voorschot toekennen. Kom bij ons langs. Jouw maatschappelijk werker bekijkt je situatie, en gaat na of je in aanmerking komt voor een voorschot. Zodra je je loon of uitkering opnieuw ontvangt, betaal je ons dit voorschot terug.

Voorwaarden

Je woont in Zwevegem en de uitbetaling van je uitkering of je loon laat op zich wachten.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven
  • Indien mogelijk: een bewijs van het recht op de uitkering of het loon