Zwemlessen Sportdienst Zwevegem 2017

ISB, het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid werkt sinds 2012 aan de nieuwe leerlijn zwemmen. Een leerlijn met een moderne visie, waarbij we kiezen voor watersafety of het ‘leren overleven in het water’.

Vanaf 2017 zal ook de sportdienst van Zwevegem de nieuwe leerlijn zwemmen aanbieden in de zwemlessen voor kinderen.

Deze nieuwe leerlijn omvat 5 fasen: van het waterwennen tot het beter zwemmen.

Als sportdienst kiezen wij ervoor om in onze zwemlessen, bestaande uit 20 lessen van 45 minuten, eerst te focussen op ‘het leren overleven’ en daarna te werken rond ‘het veilig leren zwemmen focus schoolslag’.

Wij zullen ons dus vanaf 2017 richten op 2 blokken uit de leerlijn zwemmen.

Daarnaast zal er voor het instappen in de zwemlessen een instap test (testmoment waterwennen) afgenomen worden.

Indien het kind slaagt voor deze test kan het inschrijven.

 

inschrijvingen en info:

Voor een overzicht van de "testmomenten waterwennen"en inschrijven kan je steeds via de webshop.

Contactpersoon: Depaepe Janne 056 76 58 15

Kosten

Inkomtarief zwembad - zie tarieven zwembad

Wat moet je meebrengen?

zwemgerief

Meer info

Hier vind je alle info omtrent de nieuwe leerlijn zwemmen.

Stap 1:

Instap Test Waterwennen Pinguïn

We nemen als sportdienst een instaptest af, enkel wanneer de kinderen klaar zijn om in te stappen (= test doorstaan) en effectief 5 jaar zijn kunnen zij aansluiten bij de lessenreeks ‘veilig leren zwemmen’.

Deze test is gebaseerd op het laatste brevet van waterwennen. Onderstaande test wordt afgenomen in ondiep bad en het peuterbad.

  • Ik daal af naar de bodem langs een stok
  • Ik spring in het water en kom er weer uit
  • Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik
  • Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem (peuterbad)
  • Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje

 

Dienst: Kanaal:
Website

Stap 2:

Geslaagd! Wat nu?

Er zijn 2 criteria waaraan uw kind moet voldoen alvorens het kan inschrijven in de lessenreeks.

Men moet minstens 5 jaar zijn bij start van de lessenreeks en geslaagd zijn voor het testmoment waterwennen.

Kinderen jonger dan 5 jaar en/of kinderen die geen zwemtest hebben afgelegd, zullen niet mogen deelnemen aan de lessenreeks. Zij worden uit de deelnemerslijst geschrapt.

Voldoet uw kind wel aan beide voorwaarden dan kan u vanaf donderdag 26 januari 2017 om 19 u. inschrijven voor de lessenreeks 'veilig leren zwemmen'via onze webshop.

Dienst: Kanaal:
Website

Zie ook

Verantwoordelijke dienst