Zwevegem maakt werk van veilig en kindvriendelijk verkeer

nieuwe belijning van het fietspad in zwevegem knokke op 8 mei 2020

De gemeente Zwevegem bindt samen met OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) de strijd aan voor een veiliger verkeer.  Op vrijdag 8 mei 2020 heeft de gemeente daarvoor het SAVE-charter Steden & Gemeenten van OVK ondertekend. SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer.

Strijd tegen verkeersonveiligheid

OVK is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die een kind  hebben verloren in het verkeer. De vereniging voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. Zwevegem geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Een eerste project

Tegen eind mei ziet de schoolomgeving van Zwevegem Knokke er helemaal anders uit. Ter hoogte van de dorpskern in de Avelgemstraat komt een volledige zone 30, een kiss&ride zone en de signalisatie zal duidelijk laten zien dat er een school in de buurt is. Eco-potloodpalen en Tom&Lilly – twee grote poppen waarvan Zwevegem de primeur krijgt – zullen niet onopgemerkt blijven. Ook aan de fietsers wordt gedacht. Fietspaden en zebrapaden worden in de Avelgemstraat over een traject van ca.  400 meter hertekend. Speciale aandacht wordt gegeven aan de oversteek van het Guldenspoorfietspad. Hier worden Bi-Flash lichten en snelheidsremmende poortjes geïnstalleerd. 

Daarna komen ook de andere gemeentelijke schoolomgevingen aan bod. Deze worden zo spoedig mogelijk op een identieke wijze aangepakt. Met de ondertekening van het SAVE-Charter willen wij als gemeentebestuur duidelijk aangeven dat verkeersveiligheid voor ons een zeer belangrijk thema is. Vooral de zwakke weggebruiker, de schoolkinderen, de fietser en de voetganger, krijgen nu onze prioritaire aandacht.”

Een budget van 50.000 euro is hiervoor uitgetrokken Aan alle scholen wordt in het najaar ook een applausboog geïnstalleerd. Deze moet het positief gedrag van ouders aangemoedigd. Via de kindergemeenteraad zijn in alle scholen acties ondernomen waarbij de leerlingen zelf hun schoolspullen  gingen pimpen met fluo. Het dragen van fluo en een fietshelm bij jongeren wordt voortdurend gepromoot.

Tendenzen verkeersongevallen

Voor Zwevegem is er opnieuw een daling van het aantal jongeren die slachtoffer zijn van een verkeersongeval (daling met 11% in 2019). Het aantal letselongevallen bleef stabiel steken op 22 verkeersongevallen. Concreet waren er in 2019 nog 81 jongeren onder de 25 jaar betrokken bij een ongeval op het grondgebied Zwevegem. Eén ongeval met een bromfietser kende een dodelijke afloop.  Meestal zijn het chauffeurs van auto’s die het slachtoffer zijn, gevolgd door fietsers.

De politiezone heeft in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, de werkgroep verkeer van de Vrije centrumschool en Mobiel 21 een verkeerseducatieve route uitgestippeld (kortweg VERO). Met die bewegwijzerde route wordt er getracht om kinderen de belangrijkste verkeersregels bij te leren.

SAVE-label

Indien Zwevegem na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd om de verkeersveiligheid te verbeteren, dan krijgt de gemeente het SAVE-label. Een SAVE-coördinator van OVK  begeleidt het volledige proces.