Sportinfrastructuur historiek

Een korte geschiedenis leert ons het volgende over de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Eind de jaren 50 werd een sporthal gebouwd in de Kouterstraat. Oorspronkelijk was deze eigendom van het Bekaertbedrijf. Later werd ze overgenomen door de gemeente.
In de periode 1967-1970 werden tennisterreinen aangelegd en een bijhorend clubhuis gebouwd in de Bekaertstraat. Eveneens in regie van Bekaert, later aangekocht door de gemeente.

Anno 1973 vingen de werken aan tot aanleg van het Sportpunt.
4 jaar later werd het 50-meter bad, de sporthal, de judozaal,... geopend.

In het voorjaar van 1979 werden olympische schietstanden gebouwd (50, 25 en 10m)
In het najaar werden 2 indoortennisvelden aangelegd; 2 jaar later (1981) werd deze accommodatie uitgebreid met 2 kunststof tennisvelden. Een nieuwe uitbreiding met 2 overdekte tennisterreiennen volgde in 1993.
In 1988 werd het ontmoetingscentrum Otegem gebouwd.
In 1989 werd de atletiekpiste in gebruik genomen.

In 1998 werd het gebouwencomplex van het Sportpunt grondig verbouwd.

In 2007 realisatie van de nieuwbouw sportpunt 1.

In 2009 (maart) nieuwe Sportpunt benamingen.

In 2010 Folder officiële opening Sportpunt 1 op zaterdag 11 september.

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de huidige sportgebouwen en -terreinen.
Volgende indeling werd daarbij gehanteerd: zwembad, sporthallen, gemeentelijke openluchtinfrastructuur, turnzalen schoolinfrastructuur, private infrastructuur en sport-cultureel patrimonium. Bij elke accommodatie werden openingsuren, Tarieven Gemeentelijke sportinfrastructuren en technische gegevens opgenomen.