Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen mbt. ruimtelijke ordening

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het verstrekken van inlichtingen inzake ruimtelijke ordening bij vervreemding van een onroerend goed tot het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.