Subsidieaanvragen sportverenigingen

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Sportraad, ontvangen in maart/april een schrijven waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen.

Is je club niet aangesloten bij de sportraad, of heeft je club deze formulieren niet ontvangen? Gelieve dan zelf contact te nemen met de sportdienst in het Gemeentepunt (sportdienst@zwevegem.be of via 056 76 58 00).

Niet alle clubs hebben recht op subsidies

Toch vragen wij met aandrang dat alle clubs hun adresgegevens indienen in combinatie met een overzicht van hun werking. Deze gegevens zijn zeer belangrijk voor informatie-overdracht naar de bevolking toe.

Vrij regelmatig krijgt de sportdienst vragen of maakt de sportdienst folders in verband met plaatselijke sportmogelijkheden en daarbij baseren wij ons op de ingediende formulieren.

Wat met wijzigingen?

Is de bestuurssamenstelling van je club gewijzigd of bestaat je vereniging niet langer, dan vragen wij het (gewezen) bestuur om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.