Subsidiereglementen sport

  • Het subsidiereglement van sport kan je hier terugvinden.

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad, ontvangen jaarlijks een mail waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen. Is je club niet aangesloten bij de sportraad of heeft je club deze formulieren niet ontvangen? Gelieve dan zelf contact op te nemen met de sportdienst via 056 76 58 00.

Niet alle clubs hebben recht op subsidies, toch vragen wij met aandrang dat alle clubs hun contactgegevens alsook een overzicht van hun werking indienen. Deze gegevens zijn zeer belangrijk i.f.v. informatieoverdracht naar de bevolking toe. Vrij regelmatig krijgt de sportdienst vragen van burgers of maakt de sportdienst folders over plaatselijke sportmogelijkheden. Daarbij baseren wij ons op de ingediende formulieren.

 

  • Organiseert u een evenement? Klik hier om na te gaan of u in aanmerking komt voor een bijzondere toelage.