Toelichting door de burgemeester bij de verscherpte covid19-maatregelen

Gepubliceerd op Woensdag 29 juli 2020

Wij hebben kennis genomen van de strengere covid19-maatregelen die terecht zijn, gelet op de heropflakkering van het virus in onze regio. Voorlopig althans, blijven de besmettingen in Zwevegem beperkt  tot 4 gevallen in de afgelopen 7 dagen. Mits het naleven van alle richtlijnen en een algemeen gevoel voor veiligheid, blijven wij  positief tegenover de inrichting van kleinschalige activiteiten, zodat  voorlopig alle geplande activiteiten/evenementen tijdens de komende 4 weken, normaal zullen doorgaan (aangepast aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften).   

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

 •  De bubbel wordt beperkt tot 5 vaste contacten voor het hele gezin. De samenstelling van de bubbel moet voortdurend dezelfde blijven gedurende vier weken vanaf vandaag.  
 • Samenscholingen worden beperkt tot 10 personen. Dat zijn gewone bijeenkomsten of privéfeesten thuis, de personen van de bubbel inbegrepen. Samenscholingen met personen die niet tot uw bubbel behoren, veronderstellen ofwel de afstandsregel bewaren, ofwel het dragen van een mondmasker. Het is aanbevolen in geval van samenscholing de deelnemers te registreren door een zelf aan te duiden verantwoordelijke.  
 • Voor de horeca zijn er geen wijzigingen in vergelijking met voorheen, tenzij de beperking van de tafels tot 10 personen. Uiteraard moet er voldoende afstand tussen de tafels zijn, en blijft het mondmasker verplicht wanneer u zich verplaatst.  
 • Recepties of banketten die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten zittend gebeuren en zijn beperkt tot 100 personen binnen of 200 personen buiten. Recepties en banketten die in een feestzaal of restaurant plaatsvinden, vallen onder de richtlijnen van de horeca (maximum 10 personen per tafel, registratieplicht, en mondmasker bij verplaatsing).  
 • Activiteiten in georganiseerd verband, bv. wandelingen en fietstochten, zijn mogelijk tot maximum 50 personen, mits aanwezigheid van een trainer, begeleider of toezichter. 
   
 • Evenementen, voorstellingen en wedstrijden mogen bijgewoond worden met een publiek van maximum 200 personen buiten of 100 personen binnen, met naleving van de afstandsregel en voor zover er registratie van de bezoekers gebeurt.  

Het aantal deelnemers aan sportwedstrijden, zoals wielerwedstrijden, is beperkt tot 200. 

Voor het verlenen van de noodzakelijke toelatingen voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden, zal de gemeentelijke overheid rekening houden met de toepasselijke evenementenscan. 

 • Voor burgerlijke huwelijken, begrafenissen en erediensten, geldt een maximum van 100 personen.  
 • Het winkelen dient opnieuw individueel te gebeuren (uitgezonderd het gezelschap van een kind minder dan 12 jaar), en mag maximum 30 minuten in beslag nemen.  

Markten, hierin begrepen brocante- en rommelmarkten, alsook de kermissen, kunnen slechts met de toelating van de gemeentelijke overheid plaatsvinden en met een maximum aantal bezoekers van 200 personen.  

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht (vanaf de leeftijd van 12 jaar) in de winkels, theaterzalen, kerken en gebedshuizen, bibliotheek, druk bezochte plaatsen, openbare gebouwen, recyclagepark, horeca, markten en kermissen. 

Gelet op het risico van toenemende besmettingen, houd ik eraan iedereen te verwittigen dat er streng toezicht zal uitgeoefend worden door de lokale politie en ook effectief zal geverbaliseerd worden in geval van overtreding.  Zorg voor uzelf en voor elkaar.  

Tip! Zwevegem heeft de rijkdom van een uitgebreide open ruimte. Het is nu zeker het moment om daarvan gebruik te maken. Zo is er een uitgebreid aanbod aan horecaterrassen, picknickweides, fietsroutes, trage wegen, enz. Neem een kijkje op de pagina’s van ‘Beleef Zwevegem’