Verkeershinder mogelijk in de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat vanaf 20/09

In opdracht van de gemeente Zwevegem, in samenwerking met Aquafin, zijn er vanaf 20 september 2021 nutswerken gepland in de Kortrijkstraat en de  Avelgemstraat in functie van de afkoppelingswerken van de riolering en de herinrichting van het openbaar domein. Hierbij zullen alle nutsmaatschappijen (De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus) hun nutsleidingen vernieuwen en/of ondergronds brengen.

  • De Watergroep zal het waterleidingnet en de huisaansluitingen vernieuwen tussen de Leopoldstraat en de Bekaertstraat.
  • Fluvius, Telenet en Proximus dienen alle laagspanningskabels, kabels voor openbare verlichting en datakabels ondergronds te brengen langs beide zijden in het voetpad. Nadien zullen alle huisaansluitingen ook vernieuwd worden.
  • Na de afkoppelingswerken van de riolering en de herinrichting van het openbaar domein zal nieuwe openbare verlichting door Fluvius worden aangebracht.

De werken zullen uitgevoerd worden in 2 fases

  • Fase 1: Vanaf het rondpunt aan de Bekaertstraat tot aan de kerk
  • Fase 2: Vanaf de kerk tot de Leopoldstraat

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt ca. 8 weken voor fase 1 en ca. 6 weken voor fase 2, dit onder voorbehoud van weersomstandigheden. 

Handelszaken blijven bereikbaar

Voetgangers en fietsers worden toegelaten tot de werfzone. Voor gemotoriseerd verkeer wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor verkeer vanuit Kortrijk richting Zwevegem Centrum. 

Voor gemotoriseerd verkeer vanuit Zwevegem Centrum naar Kortrijk is een omleiding voorzien via de Harelbeekstraat en Bekaertstraat voor fase 1 en via de Leopoldstraat en Albertstraat voor fase 2.